Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Straipsniai

« Atgal

2005-04-22
KAVA SU POLITIKA: Sutartis dėl Konstitucijos Europai

Tęsdama Kavos su politika diskusijas europarlamentarė Laima Andrikienė 2005 balandžio m. 22 d. susitiko su vilniečiais, besidominčiais naująja ES konstitucija ir jos įtaka Lietuvos valstybės gyvenimui.

Šį kartą dėl klausimu susidomėjusios auditorijos gausos europarlamentarės biuras Vilniuje nebegalėjo sutalpinti visų norinčiųjų dalyvauti diskusijoje. Todėl pasirinkta auditorija mieste – nauja Lietuvos aklųjų sąjungos bibliotekos salė Skroblų gatvėje. Beje, prie bibliotekos atnaujinimo prisidėjo ir Europos Komisijos atstovybė Lietuvoje. Auditorijoje dominavo Tėvynės Sąjungos Lazdynų skyriaus nariai, tačiau buvo ir organizacijai nepriklausančių, bet neabejingų mūsų ateičiai asmenų.

Dr. L.Andrikienė supažindino su Konstitucijos Europai pagrindinėmis sąrangos dalimis, jų turiniu, pagrindė šios Konstitucijos reikalingumą, paaiškino, kas naujo joje yra lyginant su Amsterdamo, Maastrichto ir Nicos sutartimis, analizavo Konstitucijos reikšme Lietuvai ir jos piliečiams.

Kilus diskusijai dėl ankstyvo Konstitucijos ratifikavimo, buvo pareikštos įvairios nuomonės ir prielaidos dėl skubos, ją ratifikuojant. Tos prielaidos toli gražu nesitenkino paaiškinimu, kad norėta tapti pirmąja ratifikavusia konstituciją ES valstybe. Europarlamentarės nuomone, gerbiant Lietuvos piliečius prieš ratifikuojant tikrai galėjo būti sudaryta galimybė visiems pageidaujantiems susipažinti su Konstitucija Europai. Netgi piliečių valia neratifikavus naujosios Konstitucijos, tragiškų pasekmių nereikėtų baidytis, nes Nicos Sutartis, pagal kurią dabar reglamentuojamas gyvenimas ES, Lietuvai yra kiek palankesnė, ir ji liktų galioti dar ne vieneriems metams.

Daug susidomėjimo susilaukė žmogaus teisių klausimai. Ypač domėtasi Lietuvos valstybės pralaimėjimais bylose dėl žmogaus teisių pažeidimų, susijusių su mūsų teismais. Šiais klausimais europarlamentarė nesiėmė paskutinio žodžio teisės, siūlydama jais diskutuoti su teisininkais, Teisingumo ministerijos pareigūnais.

Susirinkusius labai domino ES parlamentarų reakcijos Lietuvai ypač aktualių santykių su Rusija klausimais, šių problemų supratimas. Prelegentė pateikė įdomių pavyzdžių, įrodančių, kad europarlamentarai, nors ne visada priklauso tiesiogiai su Rusija besiribojančių valstybių ratui, mato ir strateginius, ir propagandinius mūsų kaimynės tikslus, adekvačiai į juos reaguoja, kartu pripažindami geopolitines realijas bei išlaikydami geros kaimynystės principus.

Tiesa, šį kartą poniai Laimai kavos gerti neteko dėl kitų susitikimų, į kuriuos jai teko skubėti. Susitikimų atvykus į Lietuvą kelioms dienoms po darbo Briuselyje ir Strasbūre savaitės būna tikrai daug. O Lietuvos ir ES realijomis labiau besidomintys susitikimą ir diskusijas pratęsė prie kavos puodelio, savo teiginius paremdami europarlamentarės kiekvienam susitikime dalyvavusiam dovanota Sutarties Europai santrauka.

Ramunė Trakymienė