Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Straipsniai

« Atgal

2006-03-21
LIETUVOS VERSLO INTERESŲ ATSTOVAVIMAS

Ramunė Trakymienė
Vilnius, 2006 03 10

Nepriklausomybės atgavimo dienos išvakarėse vienintelės mokslinės monografijos lietuvių kalba apie interesų grupes ir lobizmą „Šiuolaikinės lobistinės veiklos tendencijos" viena iš autorių ir redaktorė dr. Laima Andrikienė buvo pakviesta į Vadybos ir ekonomikos universitete (ISM) surengtą diskusiją lobizmo ir Lietuvos verslo interesų atstovavimo Briuselyje problemoms nagrinėti. Beje, dėstomoji kalba universitete, taigi ir diskusija vyko anglų kalba.

Diskusijoje dalyvavo šios privačios aukštosios mokyklos rektorius dr. Virginijus Kundrotas, šios mokymo įstaigos tarptautinės magistratūros studijų dekanas prof . dr. Andreas Winkler, į Vilnių atvykęs iš Kalifornijos, privatų verslą ir Lietuvos kosmetikos ir buitinės chemijos gamintojų asociacijos „Likochema” vykdomoji direktorė Inara Joniškienė (kuri savo pirmąja lobizmo metmenų mokytoja pavadino dr. Laimą L. Andrikienę), JAV ambasados darbuotojas, politikos analitikas Tomas Vasilevskis. Diskusijai vadovavo ir vieną iš pranešimų skaitė šio universiteto dėstytoja, kurso kuratorė Ieva Martinkėnaitė.

Europos Parlamento narė dr. Laima Andrikienė lobizmą ir Lietuvos verslo interesų atstovavimą Briuselyje analizavo ne tik teoriniu lygmeniu, kaip mokslinės monografijos autorė ir šios mokslinės temos tyrėja darbo Lietuvos teisės universitete metu, tačiau remdamasi beveik dvejų metų darbo Europos Parlamente patirtimi, kontaktais su Lietuvos ir užsienio lobistais aptarė ir konkrečius Lietuvos lobistų veiklos Europos Parlamente, kitose ES institucijose pavyzdžius. Deja, visų diskusijos dalyvių nuomone, ypatingų pasiekimų pripažinti nei oficialiesiems, nei neoficialiems Lietuvos lobistams priskirti netenka.

Diskusijoje aktyviai dalyvavę aukštosios mokyklos magistrantai bandė išsiaiškinti registruotų individualių lobistų, verslo asociacijų bei šakinių organizacijų lobistinės veiklos ypatumus ir skirtumus, veiklos kryptingumą. Samprotauta apie lobizmo ir papirkinėjimų, kyšininkavimo problemas. Studijuojantys verslą magistro studijose jauni, tačiau tam tikrą verslo ir darbinės veiklos patirtį turintys žmonės labai domėjosi Lietuvos valstybės vystymosi prioritetais, valstybės politika, ypač ekonomine, ryšiais tarp Vyriausybės ir Europos Parlamento narių. Jie pažymėjo, kad iš informacijos priemonių   pateikiamų naujienų susidarė vaizdą, kad pati Lietuvos valstybė nepakankamai, dažnai nekvalifikuotai dirba lobistinį darbą, Vyriausybės struktūrų interesas naudotis Lietuvos atstovų Europos Parlamente galiomis ir galimybėmis yra nepakankamas, siekiant valstybės tikslų.

Jaunieji diskusijos dalyviai bandė sumodeliuoti lobistinę valstybės struktūrų veiklos schemą ir euro įvedimo, ir ES Paslaugų direktyvos klausimais. Diskusija išryškino vieną bendrą išvadą: lobistinė veikla, galinti tapti galingu ginklu ne tik verslo plėtrai, atskiroms jos šakoms ar atskiroms korporacijoms, bet ir valstybei, dėl egzistuojančių negatyvių nuostatų ir mentaliteto problemų, nesvetimų tiek atskiriems lobistams, tiek stambioms asociacijoms, neišskiriant Lietuvos valdininkų sluoksnio, įskaitant ir politinį elitą dažnai nepasiekia geidžiamo rezultato.

Gal būt ši nauja ir jauna diskusijoje dalyvavusi verslo profesionalų karta, šiandien besidominti lobizmu teoriškai, rytoj praktiškai  pradės šias technikas taikyti tikrovėje.