Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Susitikimai

« Atgal

2005-02-10
Susitikimas su LR Premjeru

Šiandien Lietuvos Respublikos Vyriausybėje įvyko Premjero Algirdo Brazausko susitikimas su Europos Parlamento nariais. Susitikimo metu europarlamentarė dr. Laima Andrikienė su Premjeru kalbėjosi Lietuvai strategiškai svarbiais klausimais: apie Lisabonos strategijos įgyvendinimą, Lietuvos prioritetus 2007-2013 metais bei šalies regionų atstovavimą Briuselyje.

Pasak L. Andrikienės, šios kadencijos Europos Parlamento pagrindinis prioritetas – Lisabonos strategija. Būtent jos įgyvendinimui 2007-2013 metais Europos Sąjunga skirs 132 milijardus eurų, todėl labai svarbu, koks bus Lietuvos Nacionalinių veiksmų planas jai įgyvendinti, kas bus atsakingas už plano vykdymą. Aptartas klausimas ar mūsų šalis bus pasirengusi pasinaudoti ES skiriamomis lėšomis Lisabonos strategijai įgyvendinti ir ar Lietuva skirs 3 proc. bendrojo vidaus produkto moksliniams tyrimams remti, taip kaip reikalauja Lisabonos strategija.

Kitas aktualus klausimas, į kurį europarlamentarė atkreipė Premjero dėmesį, mūsų šalies prioritetai 2007-2013 metais. Jau šiuo metu Europos Sąjungos institucijose vyksta diskusijos dėl finansinių perspektyvų. Tuo tarpu mūsų šalies valdžia prioritetų sąrašą žada pateikti tik iki metų pabaigos. Pasak europarlamentarės, tada nespėsime įšokti net į paskutinį traukinio vagoną.

Susitikimo metu taip pat buvo aptartos regionų problemos. L. Andrikienės įsitikinimu, Lietuvos regionų interesai turi būti geriau atstovaujami Briuselyje. Europarlamentarė kalbėjosi su Premjeru apie Vyriausybės galimybes finansuoti Lietuvos apskričių ir savivaldybių asociacijos nuolatinę atstovybę Briuselyje. Taip pat ji siūlė decentralizuoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimą regionuose. Jos manymu, tokie regionai kaip Vilnius ir Kaunas, turintys pakankamai administracinių gebėjimų ir kvalifikuotus specialistus, gali patys formuoti prioritetus, planuoti ir skirstyti ES struktūrinių fondų lėšas.