Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Susitikimai

« Atgal

2006-09-25
BENDRAVIMO ŠVENTĖ ŠIAULIŲ UNIVERSITETE

Doc. Adolfas Juodraitis   

Keistas lūkesčių (ne) išsipildymo nerimas, savita laukimo įtampa, vidiniai susitikimo modeliavimo variantai...Daugeliui pažįstama būsena, ypač laukiant susitikimo su išties iškilia, didesnės visuomenės dalies nuomone stereotipus ir taisykles „laužančia“ ir apskritai, nepaprastai laisva ir stipria  asmenybe, kurios vien vardo paminėjimas sukelia įvairias asociacijas, pirmiausia tikintis išsisukančio, jeigu nepasakyti skandalingo elgesio...Taip, žiniasklaida mėgsta sureikšminti, hiperbolizuoti, atkreipti skaitytojų ir žiūrovų dėmesį į pikantiškas ir, žinoma, šokiruojančias detales...Asmenybė, kaip žinoma, dažnai lieka, lyg ir antrame plane. Ir štai dabar laukia galimybė iš arčiau susipažinti su tokia asmenybe, išklausyti dėstomas mintis, pabandyti suprasti ir įvertinti jos giluminių procesų ypatumus ir vertę: pasaulėjautą, įsitikinimus, vertybių sanklodą, pagaliau tiesiog to kito žmogaus vidinį pasaulį. Tas žmogus Antanas Mockus, Kolumbijos universiteto profesorius, buvęs rektorius, dviejų kadencijų tiesiogiai 7 mln. gyventojų išrinktas Bogotos miesto meras, kandidatas į Kolumbijos prezidentus ir, apskritai, didžiai nusipelnęs ir žinomas ne tik Kolumbijoje, bet ir daugelyje pasaulio šalių mūsų tautietis.  

Baltoji Šiaulių universiteto salė, kurioje vyksta senato posėdžiai ir kiti svarbūs renginiai sausakimša. Į susitikimą susirinko ne vien akademinės bendruomenės nariai. Antano Mockaus asmenybė pritraukė ir miesto gyventojus. Prorektorius doc. Juozas Pabrėža pristato garbingą svečią, pažintį su profesoriumi pratęsė Europos Parlamento narė dr. Laima Andrikienė, kurios dėka ir įvyko šis susitikimas, susitikimas po 32 Lietuvoje nesilankymo metų. Bendravimo šventė prasidėjo...

Kalbant atvirai, sudėtinga nusakyti susitikimo įspūdį...Įdomu, naudinga pažintine ir kultūrine prasme, intelektualu, gal net paradoksalu?...Galima tęsti pažymint vis naujas bendravimo metu užplūstančių jausmų žodines išraiškas, bet ar tai atskleis esmę, nes šiame bendravimo procese reikėjo dalyvauti. Kaip tiksliau įvardinti ir pamatuoti bendravimo su garbiu svečiu  džiaugsmo išraišką?

Labai nuoširdus, atviras, nepaprastai įdomus ir meilės žmonėms sklidinas monologas apie Kolumbijos gyventojus, jų požiūrį į įstatymus, švietimą ir kultūrą, pamatines vertybes ir siekius bei stebėtinai tikslios paralelės su Lietuvos gyvenimo realijomis, vertė netik atidžiai įsiklausyti, bet ir mąstyti apie mūsų lietuviškos raidos ypatumus, vertybių poslinkius, jau nueitą ir dar laukiantį kelią. Puikus humoro jausmas, savikritiškas su autoironijos elementais  žvilgsnis, savitas, dar iš tėvų ir gimtosios kalbos nepamiršusių tautiečių, sukauptas žodynas, minčių dėstymo logika auditoriją negalėjo palikti abejingą.

Gaila laikas labai ribotas, o dar norisi paklausti, pasitikslinti, tiesiog pasmalsauti ar net paprovokuoti...Bet šventė baigiasi, tikintis, kad įmanomas jos pratęsimas, suprantama nelaukiant tiek ilgų metų. Šis susitikimas, reikia manyti, pateisino dalyvavusių lūkesčius, suteikė peno pamąstymams, apie savo įspūdžius dalinosi prof. G. Mažeikis, doc. A. Vaitkevičienė, aktorė O. Dautartaitė. Akivaizdu viena- mokslininkas, politikas, administratorius, bet pirmiausia Antanas Mockus – humanistas, kuriam didžiausia vertybė yra žmogaus gyvenimas ir gerovė, gimtoji šalis ir tolima tėvų žemė, šeima- susitikime atsiskleidė, kaip gilus ir ypač jautrus žmogus, pagaulus įspūdžiams, pagarbus pašnekovams ir gyvenantis meile Lietuvai, jos žmonėms ir istorijai. Gera žinoti, kad tolimoje Kolumbijos žemėje gyvena lietuvis  Antanas Mockus ir savo asmenybės iškilumu, nuveiktais ir planuojamais darbais prisideda ne tik prie gimtosios žemės puoselėjimo, bet ir prie Lietuvos garsinimo ir pagarbaus požiūrio į jos piliečius formavimo. Iki kitų susitikimų, didžiai gerbiamas Antanai Mockau ...       

P.S. Vienas pastebėjimas. Mūsų visur esanti ir spėjanti žiniasklaida, sekanti paskui pačios sukurtas ir nuolat garsinamas „žvaigždutes“, kurių „gyvenimo istorijos„ ir atvaizdai lydi mus kiekvieną dieną... Šiaulių universitete viešėjo ir asmenybės šiluma ir žavesiu su susirinkusia auditorija dalijosi išties žvaigždė, ypač įdomi ir neeilinė asmenybė, kažkaip keista buvo regėti tik vietinės žiniasklaidos susidomėjimą šiuo vizitu, jeigu nepasakyti ignoravimą.