Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Susitikimai

« Atgal

2006-02-11
LAIMA ANDRIKIENĖ LANKĖSI ŠIAULIUOSE IR RADVILIŠKYJE

Viktorina Šiaulių Lieporių vidurinėje mokykloje „Ką žinai apie Europos Sąjungą?"

EP narės dr. Laimos Andrikienės darbo vizito Šiauliuose ir Radviliškyje programa prasidėjo Lieporių vidurinėje mokykloje. Čia vasario 10 d. vyko viktorina „Ką žinai apie Europos Sąjungą?“, į kurią susirinko penkių Šiaulių miesto mokyklų komandos. Europarlamentarės laukė pilnutėlė salė moksleivių, pedagogų, nes į viktoriną savo komandas atlydėjo gausios palaikymo komandos. Šiltai sutikta L.Andrikienė pasveikino viktorinos dalyvius, įdomiai ir gyvai išdėstė ES aktualijas, dalyviams palinkėjo sėkmės atsakinėjant į viktorinos klausimus. Už aktyvų domėjimąsi Europos Sąjunga ponia Laima visiems komandų nariams ir teisėjams įteikė atminimo dovanėles su Europos Parlamento ir Europos liaudies partijos simbolika.
Kiekvienai komandai pristačius namų darbus prasidėjo viktorina, kurios metu kiekvienai komandai teko įveikti po dešimt nelengvų užduočių. Viena užduotis, pavyzdžiui, buvo tokia:  reikėjo atpažinti, kas pavaizduota 25 skaidrėse, t.y. kokios ES valstybės vaizdelis puikuojasi skaidrėje ar koks žymus politikas, valstybės vadovas šypsosi ekrane. Skaidrėse mokiniai nesunkiai atpažino Lietuvos prezidentą V.Adamkų, Latvijos prezidentę V.Vykę - Freibergą, Prancūzijos prezidentą Ž.Širaką, europarlamentarę, buvusią Lietuvos Europos reikalų ministrę L. Andrikienę, tačiau dėl kitų skaidrių reikėjo pasukti galveles. O užduotis, kurios eurų monetos cirkuliuoja kurioje ES valstybėje, būtų privertusios rimtai pagalvoti ir vyresniuosius. Kažin kaip tokį klausimėlį įveiktų Lietuvos politinio elito atstovai?..
Salėje nestigo geros nuotaikos, juoko ir šurmulio, nemažai prizų buvo išdalinta ir žiūrovams.
Vertinimo komisijos, kurios nariai buvo ir mokytojai, ir moksleiviai,  sprendimu geriausių vertinimų viktorinoje nusipelnė Gytarių vidurinės mokyklos komanda, kuri ir tapo nugalėtoja, o antroji vieta atiteko šeimininkams - Lieporių mokyklos komandai.

Radviliškio jaunimas nepristigo klausimų europarlamentarei

Radviliškio Verslo informacijos centre susitikimo su europarlamentare laukė Radviliškio jaunimo organizacijų, kaimo bendruomenių atstovai, o jam vadovavo rajono meras Antanas Čepononis. Susitikime taip pat dalyvavo Radviliškio verslo mokyklos studentai, vyresniųjų klasių gimnazistai, kurie yra susibūrę į klubą „Europiečiai“ bei kiti, besidomintys Lietuvos ateitimi Europos Sąjungoje.  Europarlamentarė papasakojo apie Europos Parlamento struktūrą, savo darbą. Jaunimas aktyviai dalyvavo diskusijoje, klausimų poniai Laimai tikrai nestigo. Labiausiai jaunimą domino studijų ir įsidarbinimo Europos Sąjungos valstybėse galimybės, o taip pat kaip gauti lėšų įvairiems jaunimui įdomiems projektams įgyvendinti. Jaunuosius radviliškiečius domino ir tai, kaip laisvalaikį leidžia Belgijos ir Prancūzijos jaunimas. Į tai ponia Laima atsakė, kad darbo Europos Parlamente yra labai daug, ji darbą kasdien baigia vėlai vakare, iš Europos Parlamente keliauja tiesiai į namus, o rytą vėl laukia įtemptas darbas...
Europarlamentarė kvietė jaunimo organizacijų, kaimo bendruomenių  atstovus domėtis Europos Sąjungos finansuojamais projektais, programomis, drąsino nenusiminti ir nenuleisti rankų, jei pirmą kartą nepavyktų laimėti konkurso ir gauti finansavimo, svarbu dirbti, kol pavyks. Susitikimo pabaigoje ponia Laima užsiminė, kad dar šiais metais bent kelių Radviliškio jaunimo organizacijų, kaimo bendruomenių atstovus pakvies apsilankyti Europos Parlamente Briuselyje ir Strasbūre.

Susitikimas su rajono valdžia

Po pietų dr. Laima Andrikienė susitiko su Radviliškio rajono meru Antanu Čepononiu, vicemeru Jonu Povilaičiu bei savivaldybės tarybos nariais. Deputatai domėjosi Europos Sąjungos biudžetu, prioritetais skirstant ES pinigus. Jiems labiausiai rūpėjo, ar nebus nuskriaustos naujai įstojusios valstybės, o svarbiausia - kiek gaus Lietuva. Europarlamentarė paaiškino, kad šiuo metu daugiausia lėšų iš ES biudžeto skiriama žemės ūkiui. Daugelį politikų domino dr. Laimos Andrikienės nuomonė, kas atsitiks, jei dėl žiniasklaidoje minėtų priežasčių  Lietuvoje kitų metų sausio 1 dieną nebus įvestas euras, o jei bus įvestas - kokią įtaką jis padarys Lietuvos ekonomikai, paskolų palūkanoms, nekilnojamo turto kainai, apskritai kainoms. Radviliškiečius domino ir transporto plėtros klausimai, nes, kaip sakė meras A.Čepononis, kiekvieno radviliškiečio šeima yra vienaip ar kitaip susijusi su geležinkeliu.
Šiame susitikime Laima Andrikienė daugiausia dėmesio skyrė ES regioninei politikai, jos įgyvendinimo Lietuvoje pamokoms bei patyrimui. Europarlamentarė pabrėžė, kad ES struktūrinių fondų lėšos, kuriomis ir finansuojamas ES regioninės politikos įgyvendinimas ES valstybėse narėse, skiriamos visų pirma skirtumams tarp ES valstybių narių ir tarp regionų tų valstybių viduje mažinti. Tačiau praėjus pusantrų metų nuo Lietuvos narystės ES pradžios jau ne tik Lietuvos visuomenė pastebi, bet ir Europos Komisija prikišamai nurodo Lietuvos vyriausybei, kad skirtumai tarp Lietuvos regionų ne mažėja, o atvirkščiai - didėja. Tai reiškia, kad arba Lietuva ydingai suformulavo savo prioritetus 2004-2006 m. laikotarpiui ir iš ES biudžeto finansuoja priemones, projektus, kurių įgyvendinimas tik dar labiau padidina skirtumus tarp šalies regionų, arba ES struktūrinių fondų administravimo sistema Lietuvoje tinkamai neveikia, projektų atrankos kriterijai ir visa sistema neveikia kaip galėtų, skiriamos lėšos neduoda laukiamo rezultato. Šioje situacijoje, Laimos Andrikienės nuomone, galėtų padėti ES lėšų skirstymo decentralizavimas (kad ir mūsų kaimynų latvių patyrimas), ir susitikimo dalyviai palankiai priėmė europarlamentarės pasiūlymą dalį Lietuvai skirtų ES struktūrinių fondų lėšų - bent 20 proc. - naujajame programavimo laikotarpyje, iki pat 2013 metų skirstyti per regionų plėtros tarybas. „Ir nereikia baimintis, kad regionai su šia užduotimi nesusitvarkys", sakė Laima Andrikienė, „vilniečiai, kurie dabar viską skirsto, taip pat negimė mokėdami dirbti šį darbą, išmoko jie - išmoks ir šiauliečiai, panevėžiečiai, klaipėdiškiai".
Laima Andrikienė drąsino radviliškiečius aktyviau domėtis ir europiniais konkursais, t.y. tais, kuriuos skelbia pati Europos Komisija, ji pati administruoja ir kai kurias ES finansuojamas programas.  „Mūsų žmonės klaidingai galvoja, kad ten konkurencija didesnė. O mano patyrimas ir pastebėjimai rodo, kad konkurencija didesnė Lietuvoje, taigi, bandyti dalyvauti europiniuose konkursuose verta. Teisybė, reikės paieškoti partnerių užsienio šalyse, pasirūpinti papildomu finansavimu, bet jei nieko nedarysime, tai nieko ir neturėsime", deputatams kalbėjo Lietuvos atstovė Europos Parlamente dr. L.Andrikienė.

Ar tikrai Radviliškio vizitinėje kortelėje - tik karvės ir geležinkelis?

Tą dieną Laimai Andrikienei per susitikimus ne kartą buvo pakartota, kad Radviliškio rajonas - žemės ūkio, žemdirbių rajonas, kurio vizitinėje kortelėje - tik laukuose besiganančios karvutės ir geležinkelis. Radviliškiečiai šmaikštavo, kad ne kartą yra sakę AB „Lietuvos geležinkeliai" generaliniam direktoriui, ministrui Jonui Biržiškiui, kad, girdi, kur tai matyta, kad Lietuvos geležinkelių vadai būtų įsikūrę ne Lietuvos geležinkelių sostinėje Radviliškyje, o geležinkelių provincijoje - Vilniuje...
O štai verslai šiame rajone sunkiai įgauna pagreitį. Baldų gamyba, medienos apdirbimas, pervežimai, vaisvandenių gamyba - štai beveik ir visas verslas, kuriuo šiandien gali pasigirti Radviliškis (o Radviliškio herbe, beje, kurį susitikimo savivaldybėje pabaigoje europarlamentarei įteikė rajono meras A.Čepononis, pavaizduotas ugnimi alsuojantis žirgas!..).
Šios problemos buvo aptartos europarlamentarės susitikime su verslininkų atstovais. Baldų gamybos įmonės atstovė pasidalijo nelinksma  šios įmonės patirtimi, pretenduojant gauti Lietuvoje skirstomą ES paramą verslo plėtrai, nors įmonė gamina paklausią produkciją, kurią eksportuoja  į užsienį. Ji taip pat pastebėjo, kad plėtojant verslą Radviliškyje labiausiai trūksta kvalifikuotų ir svarbiausia - rimtų darbuotojų. Kiti susitikime dalyvavę verslininkai kalbėjo apie tai, kad jiems labai praverstų šiuolaikinė technika, bet neramu, ar pavyktų grąžinti paskolas, kurias tektų paimti, nes nėra garantijų, kad jų verslas bus sėkmingas po kelerių metų. 
Laima Andrikienė, atidžiai išklausiusi susitikimo dalyvių rūpesčius, sakė pasinaudosianti Europos Parlamente aktyviai veikiančios smulkaus ir vidutinio verslo parlamentarų grupės (SME Circle) galimybėmis ir programomis ir dar šiais metais apsilankysianti Radviliškyje su kolegomis iš Europos Parlamento, verslo atstovais iš kitų šalių.

Vakare po visų susitikimų pokalbiui su skyriaus nariais europarlamentarę pakvietė Radviliškio TS skyriaus pirmininkas Vitolis Januševičius. Maloniai pabendravę atsisveikinome su Radviliškiu.

Aldona Augutienė