Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Susitikimai

« Atgal

2005-10-24
Europarlamentarės Laimos Andrikienės vizitai Šiaulių ir Kauno apskrityse

PRANEŠIMAS SPAUDAI
2005 10 24

Europarlamentarė Laima Andrikienė: “Vilnius – labai svarbus miestas, bet Lietuva yra daug didesnė nei Vilnius. Todėl dirbant ir gyvenant tarp Briuselio, Strasburgo ir Vilniaus tikėtis, kad žinai visos Lietuvos problemas, yra savęs apgaudinėjimas”.

Europos Parlamento narė dr. Laima Andrikienė praėjusį ketvirtadienį ir penktadienį dirbo Šiaulių ir Kauno apskrityse.

Ketvirtadienį, spalio 20 d. europarlamentarė lankėsi Šiaulių apskrityje. Su padėjėjėja Aldona Augutiene ir Šiaulių Caritas vadovu kunigu Egidijumi Venckumi ji lankėsi Pakruojo vaikų namuose, įsikūrusiuose Pamūšio kaime. Vaikų namus prieš šešerius metus įkūrė Pakruojo klebonas dekanas kun.Ričardas Rutkauskas, kurio dėka Pakruojyje taip pat buvo įkurtas ir veikia katalikiškas vaikų darželis bei mokykla.

Europarlamentarė lankėsi ir Pakruojo rajono savivaldybėje, susitiko su rajono meru Sauliumi Gegiecku ir vicemeru Juozapu Vaiteliu. Susitikimo metu buvo pasikeista nuomonėmis apie šio rajono plėtros perspektyvas, savivaldybės sumanymus projektus, kuriems reikalingas ES finansavimas. Po šio susitikimo L.Andrikienė susitiko ir su rajono gyventojais, žiniasklaidos atstovais, Tėvynės sąjungos Pakruojo skyriaus vadovais J.Andriulioniu, Vidmantu Palujansku, Mykolu Arcimavičiumi.

Ketvirtadienio popietę europarlamentarė susitiko su Šiaulių miesto meru V.Juškumi ir vicemeru K.Šaviniu, bendravo su miesto spaudos atstovais.

Pavakary Šiauliuose, verslo inkubatoriaus patalpose, įvyko pirmoji L.Andrikienės surengta (Vilniuje jau tradicine tapusi diskusija, L.Andrikienės rengiama kiekvieną mėnesį) diskusija “Kava su politika”, kurios tema – "ES regioninė politika: Lietuvos patyrimas ir pamokos". Diskusijoje pranešimus skaitė VRM Regioninės politikos departamento pareigūnas Arūnas Grumadas bei Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto dekanas prof. Teodoras Tamošiūnas.

L.Andrikienė, pradėdama diskusiją, konstatavo, kad nors jau daugiau nei metai Lietuva gauna ES struktūrinių fondų paramą, kurios svarbiausias tikslas – sanglauda, ekonominio ir socialinio išsivystymo skirtumų tarp Lietuvos regionų mažinimas, skirtumai tarp regionų ne mažėja, o atvirkščiai – didėja. “Imame gyventi taip, kad Vilniuje gyvenantis pilietis ir kitas Lietuvos pilietis, gyvenantis Tauragėje, palyginę savo gyvenimo lygį, gali manyti gyveną skirtingose valstybėse. Kas dėl to kaltas: ydinga mūsų pačių pasirinkta perdėm centralizuota ES struktūrinių fondų administravimo, lėšų skirstymo sistema ar klaidingai suformuluoti Lietuvos prioritetai 2004-2006 metams, ar pačių regionų iniciatyvos stoka, palyginus menkas jų informuotumas apie ES teikiamas galimybes, prasta jų parengtų projektų kokybė”, - sakė dr.L.Andrikienė.

Diskusijoje dalyvavę Radviliškio rajono meras Antanas Čepononis, Akmenės rajono vicemerė Eugenija Meškienė, Šiaulių rajono vicemeras Jonas Novogreckis, Šiaulių miesto savivaldybės vadovai kalbėjo apie savo patyrimą, siekiant pasinaudoti ES fondų lėšomis. Jie, o ir kiti diskusijos dalyviai pritarė VRM pasiūlymui naujajame programavimo laikotarpyje, kuris prasidės 2007 m., dalį ES struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo) lėšų – bent 16 proc. - atiduoti skirstyti patiems regionams per regionų plėtros tarybas.

Diskusijos dalyviai ir pasibaigus diskusijai skirtam laikui dar ilgai nenorėjo skirstytis. Šiaulių universiteto docentas Adolfas Juodraitis, verslininkas Vladas Damulevičius, Alfredas Januška, kiti dalyviai, aktyviai dalyvavę diskusijoje, sakė šia tema galį diskutuoti dar ne vieną valandą. Buvo nutarta “Kavą su politika” kuria nors aktualia Es tema rengti kiekvieną mėnesį.

Penktadienį vizitą Kauno apskrityje L.Andrikienė pradėjo susitikimu su Kauno rajono meru Leonardu Gineika ir savivaldybės administracijos direktore Pranciška Danute Tamošaitiene. Susitikimo metu buvo pasikeista nuomonėmis apie šio rajono plėtros perspektyvas, savivaldybės jau parengtus ar rengiamus projektus, kuriems reikalingas ES finansavimas.

Vidurdienį europarlamentarė lankėsi Kauno Šilainių vidurinėje mokykloje ir vyresniųjų klasių moksleiviams vedė pamoką "ES ir jos ateitis". Šios mokyklos istorijos mokytojo Romo Rutkausko iniciatyva tokie renginiai šioje mokykloje vyksta beveik kiekvieną mėnesį.

Vėliau Laima Andrikienė su padėjėjomis Zone Nemaniene ir Ramune Trakymiene susitiko su Kauno m. meru Arvydu Garbaravičiumi, aptarė politinę situaciją, susiklosčiusią Kauno m. savivaldybės taryboje, kitas miesto gyvenimo aktualijas.

Po darbo kauniečius europarlamentarė pakvietė į diskusiją “Kava su politika”, kurios tema – "ES regioninė politika: Lietuvos patyrimas ir pamokos". Diskusijoje, vykusioje Kauno PPAR Verslo informacijos centre, pranešimus skaitė VRM Regioninės politikos departamento direktorius Segejus Krišpinovičius ir Kauno technologijos universiteto Europos studijų katedros vedėjas doc.Leonas Žitkus.


Akimirkos iš diskusijos Kaune

Kaip ir Šiauliuose, diskusijos dalyvius labiausiai domino, kodėl skirtumai tarp Lietuvos regionų didėja, kodėl Vilnius tampa valstybe valstybėje, kaip Lietuvos valdžia ketina elgtis ateityje, kad regionų ekonominio ir socialinio išsivystymo skirtumai mažėtų. Diskusijoje dalyvavę Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų direktorius Vytautas Šileikis, Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkas Bronius Markauskas, Kauno rajono meras Leonardas Gineika, Kauno m. savivaldybės tarybos deputatai aktyviai diskutavo apie Kauno regiono perspektyvas ir galimybes pasinaudoti ES struktūrinių fondų lėšomis ir iki 2006 m. pabaigos, ir naujajame laikotarpyje, prasidėsiančiame 2007 metais.


Akimirkos iš diskusijos Kaune

Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuro informacija
Tel. 8 5 212 23 60