Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2008-12-17
Laimos Andrikienės kalba diskusijose apie žmogaus teises

Dr. Laima Andrikienė (ELP-ED, LT)
Kalba diskusijose: Žmogaus teisės
EP plenarinė sesija
Strasbūras,
2008 m. gruodžio 17 d.

Gerbiami kolegos, gerbiama Komisijos nare,

šiandien Europos Parlamente kalbėti apie žmogaus teises pasaulyje ir nepaminėti Sacharovo premijos laureato Hu Jia yra neįmanoma. Mes visi prieš kelias valandas dalyvavome jaudinančioje ceremonijoje, kurioje pats Hu Jia dalyvauti negalėjo, tačiau apie jo darbą ir pastangas ginant AIDS sergančių žmonių teises ir kovojant dėl aplinkosaugos Kinijoje šiandien žmonės išgirs visame pasaulyje. Prieš kelias savaites buvau Kinijoje ir įsitikinau, koks teisus yra Hu Jia, kovodamas dėl aplinkos saugumo - dėl milžiniško užterštumo nematyti danguje saulės yra baisu. Pasaulis dar kartą išgirs ir apie žmogaus teisių gynėjų padėtį šioje šalyje.

Šiandien negalime nekalbėti ir apie buvusius Sacharovo premijos laureatus - San Suu Kyi iš Birmos, Osvaldo Paya ir Damas de Blanco - jų visų šiandien pasigendame čia, Europos Parlamente, ir dar kartą turime kalbėti apie nepatenkinamą žmogaus teisių padėtį Birmoje ir Kuboje.

Prieš savaitę paminėjome Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 60-metį, tačiau ir šiandien turime pripažinti, kad žmogaus teisės daugelyje šalių ne tik negerbiamos, bet ir grubiai pažeidžiamos.

Svarstome 2008 m. metinį pranešimą dėl žmogaus teisių pasaulyje. Žmogaus teisių problemos jame atspindėtos išsamiai, verta pasveikinti ES Tarybą ir Komisiją parengus puikų dokumentą.

Norėčiau akcentuoti kelis dalykus: 1) JT Žmogaus teisių tarybą ir ES vaidmenį joje, apskritai JT vaidmenį ginant žmogaus teises pasaulyje, 2) ES politikos gaires dėl mirties bausmės , ir 3) žmogaus teisių dialogus ir konsultacijas. Man atrodo ypatingai svarbu pasiekti, kad JT Žmogaus teisių taryba pilnai ir pagal paskirtį panaudotų JT Generalinės Asamblėjos kai suteiktą mandatą ginti žmogaus teises pasaulyje, svarbu užtikrinti maksimalų institucijos skaidrumą ir pilietinės visuomenės dalyvavimą jos darbe. ES būtina vizija, strategija ir taktika siekiant efektyvios JT ŽTT.
Žmogaus teisių dialogai turi būti rezultatyvūs.

Ir paskutinis dalykas - noriu palinkėti, kad visos ES institucijos būtų ypatingai vieningos ginant žmogaus teises visame pasaulyje.