Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2008-11-20
Laimos Andrikienės kalba EP plenarinėje sesijoje dėl mirties bausmės Nigerijoje

Dr. Laima Andrikienė (EPP-ED)
Pasisakymas diskusijoje dėl žmogaus teisių pažeidimų - Dėl EP rezoliucijos dėl mirties bausmės Nigerijoje
EP plenarinė sesija
2008 m. lapkričio 20 d.

Pagrindinė žinia, kurią šiandien Europos Parlamentas siunčia Nigerijos federalinei ir valstijų vyriausybėms - nedelsiant sustabdyti mirties bausmės vykdymus, paskelbti moratoriumą mirties bausmės vykdymui, apskritai panaikinti mirties bausmę.

Juk 137 iš 192 Jungtinių Tautų valstybių narių yra panaikinusios mirties bausmę. Net ir tarp 53 Afrikos Sąjungos valstybių narių Nigerija yra viena iš nedaugelio, kur mirties bausmė dar vykdoma. pačioje Nigerijoje dirbo ir nacionalinė tyrimų grupė, ir Prezidento komisija, kurios pateikė savo rekomendacijas atsisakyti mirties bausmės, nes jos nemažina nusikalstamumo.

Raginu, kviečiu ES Tarybą, Komisiją ir valstybes nares išnaudoti visas turimas galimybes ir kontaktus su Nigerijos valdžios institucijomis siekiant, kad Nigerijoje įstatymo vardu būtų liautasi žudyti žmones, visų pirma - nepilnamečius.