Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2008-11-19
L. Andrikienės pasisakymas EP diskusijoje dėl pranešimų Dėl mėlynosios kortelės ir Dėl vieningos paraiškų dėl leidimo gyventi ir dirbti ES procedūros

Dr. Laima Andrikienė (EPP-ED)

Pasisakymas dėl Ewa Klamt ir Patrick Gaubert pranešimų - Dėl mėlynosios kortelės ir Dėl vieningos paraiškų dėl leidimo gyventi ir dirbti ES procedūros

EP plenarinė sesija
Strasbūras
2008 m. lapkričio 19 d.

Pasaulis tampa vis atviresnis, ne tik Europa. modernios technologijos, globalizacija daro jį tokiu, ir kovoti su šia realybe neproduktyvu.

Aš sveikinu Prancūziją, kurios pirmininkavimo metu buvo imtasi tų svarbių iniciatyvų, kurias šiandien svarstome: pirma, tai direktyva dėl leidimų trečiųjų valstybių piliečiams atvykti gyventi ir dirbti Europos Sąjungoje ir, antra, direktyva dėl mėlynosios kortelės, kuri skirta trečiųjų valstybių aukštos kvalifikacijos darbuotojams.

ES interesas aiškus - mums trūksta, mums reikia darbuotojų, taip pat ir aukštos kvalifikacijos specialistų, nes mūsų piliečiai naudojasi savo teise - išvykti gyventi ir dirbti kitur, kur jiems labiau patinka. Legali imigracija į ES yra visiškai priimtinas problemos sprendimas. Tai - ir ES atsakas į globalizacijos iššūkius, ir ES siekio tapti konkurencingesne įgyvendinimas.

Aš sutinku, kad pasiūlymai turi būti suderinti tarpusavyje, suderinti su kitais teisės aktais, reglamentuojančiais trečiųjų šalių piliečių atvykimą gyventi ir galimybes dirbti ES.

Tačiau neabejotinai ES turėjo imtis šio darbo ir šių problemų sprendimų, ir aš dar kartą sveikinu ir abu pranešėjus - Ewa Klamt ir Patrick Gaubert, parengusius puikius pranešimus, ir ES pirmininkaujančios šalies politinę valią pasiekti taip reikalingus susitarimus.