Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2008-09-03
L. Andrikienės pasisakymas diskusijoje dėl pranešimo dėl ES sankcijų, kaip dalies ES veiksmų ir politikos žmogaus teisių srityje, vertinimo

EP plenarinė sesija
Briuselis, 2008 09 03

Akivaizdu: sankcijų politinis veiksmingumas vertinamas prieštaringai. Turime pavyzdžių, kuomet dėl sankcijų valdančiajam režimui kenčia nekalti gyventojai, netiesiogiai skatinama šešėlinė ekonomika, juodoji rinka. Pasitaiko atvejų, kai dėl įtraukimo į„juoduosius sąrašus" kyla žmogaus teisių pažeidimo pavojus.

Sankcijų patikimumą silpnina ir tai, kad neretai jos taikomos, laikantis „dvigubų standartų" priklausomai nuo ES partnerio strateginės svarbos. Šviežiausias pavyzdys - net ir po to, kai Rusija pažeidė tarptautinės teisės normas ir neva gindama savo piliečius įsiveržė į suverenios valstybės - Gruzijos - teritoriją, ES nesiėmė sankcijų. Ką gi, jos tebėra ES priemonių arsenale.

Manau, kad sankcijos yra ir turi likti neatskiriama ES bendrosios užsienio ir saugumo politikos (BUSP) dalimi, tiksliau - žmogaus teisių rėmimo politikos, paramos demokratijai priemone. Suprantama, ES stengiasi derinti meduolio ir botago metodus, stengiasi išvengti sankcijų taikymo, tačiau sankcijos reikalui esant yra taikytinos, ir svarbu, kad jos taptų platesnės ir nuoseklesnės žmogaus teisių strategijos dalimi.

Pranešėja ponia Flautre minėjo ginklų embargo Kinijai - priemonę, kurios imtasi po Tianenmenio žudynių. Yra ir siūlymų panaikinti embargo. Tačiau, ponai, iki šiol mes nesame girdėję nei paaiškinimo, nei atsiprašymo dėl šių žudynių, sukrėtusių laisvąjį pasaulį, tai kodėl turėtume panaikinti šią sankciją?!

Baigdama norėčiau pabrėžti, kad ES, taikydama sankcijas, turi geriau bendradarbiauti, koordinuoti savo politiką ir veiksmus su kitomis šalimis, tarptautinėmis organizacijomis, siekiant didesnio jų veiksmingumo.