Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2008-07-10
Laima Andrikienė dėl kaltinimų dėl masinių kapaviečių Indijos administruojamame Kašmyre

Laima Andrikienė (ELP-ED)
Pasisakymas diskusijoje dėl EP rezoliucijos projekto dėl kaltinimų dėl masinių kapaviečių Indijos administruojamame Kašmyre
EP plenarinė sesija
Strasbūras, 2008 07 10

Mes puikiai žinome, kad ginkluotas konfliktas Jamu ir Kašmyre tęsiasi jau kelis dešimtmečius. Jo pasekmės - žudynės, prievartiniai dingimai, kankinimai ir kitokia prievarta, tūkstančiai aukų, sugriautų gyvenimų.

Nepaisant Indijos vyriausybės įsipareigojimų netoleruoti žmogaus teisių pažeidimų Jamu ir Kašmyre, pasaulio visuomenę ir toliau pasiekia pranešimai apie žmogaus teisių pažeidimus, o dabar - ir apie daugybę nenustatytų asmenų kapų, kuriuose - šimtai nežinomų žmonių palaikų. Mes norime ir turime žinoti, kas buvo tie žmonės,  kieno prievartos aukomis jie tapo, kuo ir kam jie prasikalto?

Mes ne tik smerkiame žudymus ir priverstinius dingimus, bet ir reikalaujame, kad Indijos vyriausybė ir valstijos valdžios institucijos atliktų nepriklausomą ir išsamų masinių kapaviečių Jamu ir Kašmyre tyrimą, o prieš tai - apsaugotų šias kapavietes, siekiant išsaugoti įrodymus.

Tikiu, kad Europos Sąjunga ras galimybių suteikti finansinę ir techninę paramą Indijos vyriausybei minėtiems tyrimams atlikti.