Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2008-07-10
Laima Andrikienė dėl mirties bausmės, visų pirma dėl Troy Davies bylos

Laima Andrikienė (ELP-ED)
Pasisakymas diskusijoje dėl EP rezoliucijos dėl mirties bausmės, visų pirma dėl Troy Davies bylos
EP plenarinė sesija
Strasbūras, 2008 07 10

Gerbiami kolegos,

Europos Parlamentas yra priėmęs ne vieną rezoliuciją, kurioje raginome panaikinti, netaikyti mirties bausmės arba bent paskelbti moratoriumą mirties bausmės vykdymui tose šalyse, kur ji dar nepanaikinta.

Didelėmis Italijos, visos Europos Sąjungos, taip pat ir Europos Parlamento pastangomis praėjusių metų pabaigoje JT Generalinė Asamblėja priėmė svarbią rezoliuciją dėl moratoriumo mirties bausmės taikymui pasaulyje.

O šiandien mes, Europos Parlamentas, stojame už vieną žmogų, kurio niekuomet nesame matę, už Troy Davies, kuriam mirties nuosprendis turėtų būti įvykdytas šio mėnesio pabaigoje. Ar galite save įsivaizduoti jo vietoje - 17 metų laukti išteisinimo arba mirties bausmės įvykdymo, esant daugybei nekaltumo įrodymų, septyniems liudytojams, kurie liudijo jo nenaudai, atsiėmus savo parodymus ir t.t.? Juk žinome tiek daug atvejų, kuomet mirties bausmė buvo įvykdyta, o vėliau įrodyta, kad žmogus buvo nekaltas. Taip pat žinome ir šimtus atvejų, kai mirties bausmė buvo skirta, bet nebuvo įvykdyta, nes vėliau įrodyta, kad nuteistieji buvo nekalti.

Todėl šiandien dar kartą raginame tas valstybes visame pasaulyje, kuriose taikoma mirties bausmė, nedelsiant imtis priemonių, kad ji būtų panaikinta. Šiandien mes pasisakome prieš mirties bausmę, užstodami konkretų žmogų, prašydami atitinkamų JAV teismų dar kartą svarstyti Troy Davies bylą ir pakeisti jam skirtą mirties bausmę švelnesniu nuosprendžiu.

Manau, kad užstoti konkretų žmogų, neleisti nužudyti dar vieno žmogaus, net ir padariusio labai didelę klaidą ar nuodėmę - pats geriausias būdas išreikšti poziciją dėl būtinumo panaikinti mirties bausmę visame pasaulyje.