Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2008-07-09
Laima Andrikienė dėl skrydžių kainų „skaidrumo" ir kitų oro susisiekimo paslaugų ES

Dr. Laima Andrikienė (ELP-ED)
Kalba diskusijoje dėl Oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių naujos redakcijos
EP plenarinė sesija
Strasbūras, 2008 07 08

Norėčiau pažymėti keletą taisomo reglamento nuostatų, kurios, mano supratimu, yra ypatingai svarbios mūsų piliečiams - visų pirma keleiviams, taip pat skrydžių bendrovių savininkams ir lėktuvų įguloms.
Taigi, pirma: numatomos priemonės leis ne tik padidinti skrydžių kainų skaidrumą, bet ir efektyviai kovoti su klaidinančia reklama ir galiausiai - su nesąžininga konkurencija.
Antra, reglamente numatomos priemonės, skirtos padidinti skrydžių saugumą, ir tai yra labai svarbu.
Trečia, reglamente kalbama ir apie lėktuvų įgulų socialines teises, apie jų užtikrinimą.
Todėl ir aš prisidedu prie sveikinimų bei padėkos p. Arūnui Degučiui už šį dokumentą, atliktą darbą ir laukiu rytdienos balsavimo.

Dr. Laima Andrikienė (ELP-ED)
Pasisakymas po balsavimo dėl Oro susisiekimo paslaugų teikimo Bendrijoje bendrųjų taisyklių naujos redakcijos
EP plenarinė sesija
Strasbūras, 2008 07 09

Šiandien Europos Parlamente po antrojo svarstymo pritarėme dokumentui dėl bendrųjų taisyklių teikiant oro susisiekimo paslaugas Europos Sąjungoje.
Mes taisome nuo 1992 m. galiojantį reglamentą, ir aš noriu dar kartą pabrėžti pataisas, kurios yra labai svarbios mūsų piliečiams, visų pirma - keleiviams ir lėktuvų įguloms.
Kalbu apie numatomas priemones, kurios leis ne tik padidinti skrydžių kainų skaidrumą, bet ir efektyviau kovoti su klaidinančia reklama ir nesąžininga konkurencija susisiekimo paslaugų srityje.
Labai svarbūs ir tie pakeitimai, kurie turėtų užtikrinti geresnį skrydžių saugos standartų laikymąsi, taip pat lėktuvų įgulų socialines garantijas.
Atrodo, kad nesutarimų su Komisija ir Taryba nebeliko, taigi reglamentas turėtų įsigalioti šių metų pabaigoje.
Belieka tikėtis ir siekti, kad pataisytas reglamentas būtų tinkamai įgyvendintas visose ES valstybėse narėse.