Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2008-06-19
Dr. Laimos Andrikienės kalba EP plenariniame posėdyje dėl mirties bausmės vykdymo mažamečiams nusikaltėliams Irane

Laima Andrikienė (ELP-ED)
Pasisakymas diskusijoje dėl mirties bausmės vykdymo mažamečiams nusikaltėliams Irane
EP plenarinė sesija
Strasbūras, 2008 06 19

Liaukitės žudę vaikus - tai svarbiausias dalykas, pozicija, kurią šiandien Europos Parlamentas išreiškia savo rezoliucija. Tai yra ir mūsų žinia naujajam Irano parlamentui, kuris turėtų suprasti savo pareigą - neatidėliojant pataisyti Irano baudžiamąjį kodeksą, kad jis atitiktų šios šalies prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus, tarptautinės teisės normas.
Irane vykdomi mirties nuosprendžiai nepilnamečiams arba tiems asmenims, kurie nusikaltimus padarė, būdami nepilnamečiai (jaunesni nei 18 metų amžiaus), mano giliu įsitikinimu, yra visiškai nepriimtinas elgesys. Apie tai, kad tokia valdžios vykdoma politika prieštarauja tarptautinei teisei, neseniai Iranui priminė ir JT Aukštoji žmogaus teisių komisarė.
Europos Parlamentas ne kartą yra pareiškęs tvirtą įsitikinimą ir poziciją prieš mirties bausmės taikymą, už mirties bausmės moratoriumą visame pasaulyje. Mes kalbame apie vyrus, moteris, vaikus, paauglius, mažumas, todėl baigdama noriu paraginti Irano valdžią sustabdyti mirties bausmės vykdymą ir tiems nepilnamečiams, kurie jau yra nuteisti mirti, nes tai - nežmoniška.