Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2008-05-19
Laimos Andrikienės vienos minutės kalba dėl Europos Sąjungos diplomatinio atstovavimo Baltarusijoje

Dr.Laima Andrikienė
Vienos minutės kalba
EP plenarinė sesija

Strasbūras, 2008 05 19

Pone Pirmininke, gerbiami kolegos,

kalbėsiu dėl Europos Sąjungos diplomatinio atstovavimo Baltarusijoje.

Visai neseniai pradėjo veikti Europos Komisijos biuras Minske, keturiolika (14) ES valstybių narių turi diplomatines atstovybes Baltarusijos sostinėje.

Dar dvi ES valstybės – Nyderlandai ir Suomija – Baltarusiją dengia iš kitų ES valstybių.

Tačiau net vienuolika (11) valstybių narių Baltarusiją dengia iš Maskvos. Tai – Austrija, Belgija, Graikija, Danija, Ispanija, kai kurios kitos (Airija, Portugalija, Kipras, Malta, Liuksemburgas) ir, deja, šiuo metu Europos Sąjungai pirmininkaujanti Slovėnija.

Manau, kad siunčiame klaidingą, klaidinantį signalą Baltarusijos žmonėms, ypatingai dabar, kai jiems taip sunku atsilaikyti prieš režimo kėslus paaukoti Baltarusiją Rusijai.

Manau, kad atėjo laikas kreiptis į Tarybą ir į valstybes nares, kad Europos Sąjunga dengtų Baltarusiją iš savo teritorijos, o ne iš Maskvos.