Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2007-12-12
Laima Andrikienė apie Komisijos pareiškimą dėl ES-Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimo - ES ir Kinijos dialogo dėl žmogaus teisių

EP plenarinė sesija
Strasbūras, 2007 12 12

Neįmanoma nuneigti fakto, kad nuo 1998 m., kai prasidėjo Kinijos ir ES aukščiausiojo lygio susitikimai, ES - Kinijos santykiai - politiniai, ekonominiai, prekybiniai, moksliniai - sparčiai plėtojosi, jie išaugo į strateginę partnerystę. Tačiau strateginė partnerystė, bent kaip mes ją suprantame, remiasi bendromis vertybėmis, pagarba demokratijai, žmogaus teisėms. Pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms buvo, yra ir bus ES vienybės pamatas, ir tai nėra vienadienė deklaracija, ES tai įrodo visa savo daugiau nei pusės šimto metų istorija. Tai laikas suprasti ir šalims - ES partnerėms: yra dalykų, kurių ES neatsisakys ir į nieką neiškeis. Tai noriu akcentuoti ypatingai šiandien, kai prieš kelias valandas šioje salėje buvo pasirašytas istorinis dokumentas - ES Pagrindinių teisių chartija.

Čia turėčiau pažymėti ir tai, kad yra dalykų, kurie stabdo ES ir Kinijos santykių plėtrą, ir raktas ieškant sprendimo daugumoje atvejų yra Kinijos valdžios rankose.

Kalbėdamiesi su Kinijos atstovais, net ir derybose dėl prekybos ar ekonominio bendradarbiavimo sutarčių mes visada prisimename ir prisiminsime, kad dėl politinių įsitikinimų, išpažįstamo tikėjimo, priklausymo etninei mažumai Kinijos piliečiai kenčia kalėjimuose, net dėl ekonominių nusikaltimų, kaip, pavyzdžiui, mokesčių slėpimas jie baudžiami mirties bausme. Pastaruoju metu, artėjant Pekino olimpinėms žaidynėms, sužinojome apie naujus „išradimus", t.y. kad statant olimpinius objektus žmonių gyvenamieji būstai griaunami nesumokant net kompensacijos, kad patvirtintas 42 kategorijų asmenų, kurie nebus įleidžiami į olimpiadą, sąrašas, tarp jų - Dalai Lama su bendraminčiais, žurnalistai, žmogaus teisių gynėjai. Galiu pasakyti viena: tai visiškai nesuderinama nei su olimpinių žaidynių tradicijomis, nei apskritai su olimpiados dvasia. Todėl siūlau nedelsiant panaikinti garbės Kinijai nedarančius sąrašus ir užtikrinti, kad olimpiados proga būtų paleisti visi politiniai kaliniai, sąžinės kankiniai, kad būtų paskelbtas moratoriumas mirties bausmės vykdymui.

Apgailestauju, kad ES - Kinijos aukščiausiojo lygio susitikimas Pekine netapo istoriniu, o jo dalyviai - ES - Kinijos santykių plėtrai politikais, kurie ES ir Kinijos santykiams būtų suteikę naują kokybę. Pritrūko taip nedaug - tik daugiau dėmesio ir pagarbos žmogui,  žmogaus teisėms.