Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2007-11-14
Laima Andrikienė apie Europos kaimynystės politikos stiprinimą

Dr. Laima Andrikienė
Pasisakymas diskusijoje dėl Europos kaimynystės politikos stiprinimo
EP plenarinė sesija
Strasbūras, 2007 11 14

Mes žinome, kad Europos kaimynystės politikos tikslas - sukurti patikimą saugumo ir stabilumo žiedą aplink Europos Sąjungą, plėtoti ne tik glaudžius ES ryšius su kaimyninėmis šalimis, bet ir jų tarpusavio ryšius, o taip pat įgalinti šias šalis vykdyti demokratines reformas, grindžiamas pagarba žmogaus teisėms, įstatymo viršenybe, ekonomine ir socialine plėtra. Klausimas: kiek mes esame pasirengę mokėti už šių tikslų įgyvendinimą?

Įvertinusi praeities patyrimą pastebėsiu, kad Europos kaimynystės politikai yra būtinas pakankamas finansavimas, ir 11 milijardų eurų septyneriems šio finansinio laikotarpio (2007-2013) metams šešiolikai valstybių, mano supratimu, nėra daug. Žinoma, geresnis finansinių instrumentų, politikų koordinavimas yra neatskiriama Europos kaimynystės politikos geresnio finansavimo dalis, o prasidėjusi ES biudžeto reformos procedūra - puiki proga padėti patikimus pagrindus daug efektyvesnei ateities Europos kaimynystės politikai. Pažymėsiu, kad aš visiškai nesutinku su kolega Pflugeriu, kad tai yra ES mokesčių mokėtojų pinigų švaistymas.

Antras momentas, kurį norėčiau pastebėti, yra susijęs su ES kaimyninių valstybių tarpusavio ryšiais. Mes siekiame, kad jos būtų patikimos ES partnerės, kad mūsų santykiai būtų kuo geresni, kad mūsų partnerystė su jomis būtų pagrįsta bendromis vertybėmis. Visa tai neabejotinai svarbu.

Bet ne mažiau svarbu, kad šios šalys turėtų gerus tarpusavio santykius, kad jos remtų viena kitą. Neabejoju, kad daugelį problemų jos galėtų sėkmingiau išspręsti sutelktomis pastangomis. Šiuo tikslu Europos Parlamentas turėtų aiškiai ir nedviprasmiškai pasisakyti EURO-NEST, t.y. ES - kaimynystės - Rytų parlamentinės asamblėjos įsteigimą ir pademonstruoti ne tik politinę valią, bet ir finansiškai paremti šios idėjos įgyvendinimą. EURO-NEST ne tik suteiktų naują impulsą efektyvesniam Europos kaimynystės politikos įgyvendinimui, bet ir ženkliai sustiprintų parlamentinę šios politikos dimensiją, kurioje Europos Parlamentas galėtų garbingai atlikti savo misiją.