Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2007-06-21
Laima Andrikienė dėl teisių į papildomą pensiją perkėlimo gerinimo

Dr. Laima Andrikienė
Kalba dėl pranešimo „Teisių į papildomą pensiją perkėlimo gerinimas"
EP plenarinė sesija
Strasbūras, 2007 06 20

Pirmiausiai norėčiau padėkoti pranešėjai Ria Oojmen Ruijten ir kitiems kolegoms, kurie parengė pranešimą dėl teisių į papildomą pensiją perkėlimo gerinimo.

Balsavau už šį dokumentą, nes manau, kad jis labai teigiamai paveiks daugumą Europos Sąjungos valstybių narių, visų pirma - naująsias ES nares. Baltijos šalyse, Čekijoje, Slovakijoje, Vengrijoje ir Maltoje papildomos pensijos kol kas nėra įteisintos, o Skandinavijos šalyse bei Slovėnijoje, atvirkščiai, dauguma darbuotojų dalyvauja tokiose pensijų schemose.

Europos Parlamento raginimas įpareigoti Europos Sąjungos valstybes laipsniškai siekti lengvesnio pensijų teisių perkėlimo turėtų suteikti naują impulsą, visų pirma naujosioms valstybėms narėms, taip pat Graikijai, Italijai, Portugalijai sutvarkyti savo teisyną taip, kad žmonių mobilumas Europos Sąjungoje būtų skatinamas, o ne baudžiamas.