Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2007-06-20
Laima Andrikienė dėl rasizmo ir ksenofobijos

Dr. Laima Andrikienė
Kalba diskusijoje dėl derybų dėl pamatinio sprendimo kovoje prieš rasizmą ir ksenofobiją pažangos
EP plenarinis posėdis
Strasbūras, 2007 06 20

Gerbiamas Pirmininke, gerbiamas Komisare, gerbiami kolegos,

šių metų kovo 25 dieną priimtoje Berlyno deklaracijoje teigiama: „Europos integracija parodė, kad mes pasimokėme iš kruvinų konfliktų ir kančių pilnos istorijos". Tikiu, kad taip ir yra, ir vienas to įrodymų - mūsų šiandien svarstomas dokumentas.
Neapykantos ir smurto kurstymas, viešas pritarimas genocido nusikaltimams, nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams, atsisakymas šiuos nusikaltimus pripažinti ar didelis jų menkinimas yra nusikaltimai, aptariami pamatiniame sprendime. Pamatiniame sprendime apsiribojama nusikaltimais, įvykdytais rasės, odos spalvos, religijos, kilmės ar tautinės arba etninės kilmės pagrindu. Tačiau jame nenagrinėjami kitu pagrindu įvykdyti panašūs nusikaltimai, t.y. kai neapykantos ir smurto pagrindu tampa politiniai įsitikinimai ar priklausymas kuriai nors socialinei grupei, asmenų grupės socialinė padėtis, pavyzdžiui, totalitarinių režimų įvykdyti nusikaltimai.
Manau, kad ateina laikas papildomam dokumentui, kuriame būtų nagrinėjami neapykantos ir smurto kurstymas, viešas pritarimas genocido nusikaltimams, nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams, nukreiptiems prieš asmenų grupę, apibūdinamą pagal kitus kriterijus nei rasė, odos spalva, religija, kilmė ar tautinė arba etninė kilmė, pavyzdžiui, socialinė padėtis ar politiniai įsitikinimai, atsisakymas šiuos nusikaltimus pripažinti ar didelis jų menkinimas. Baudžiamoji atsakomybė galėtų būti numatyta ir šiais atvejais.
Europos Komisijos iniciatyva rengti genocido nusikaltimų, nusikaltimų žmoniškumui ir karo nusikaltimų, įvykdytų totalitarinių režimų bei tų, kurie viešai jiems pritaria, šiurkščiai juos iškraipo ar menkina, viešą svarstymą Europos lygiu yra sveikintina ir remtina. Šių svarstymų pagrindu po dvejų - trejų metų būtų galima teikti pasiūlymą ir dėl pamatinio sprendimo dėl šių nusikaltimų.