Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2007-06-07
Laima Andrikienė dėl Europos lyčių lygybės instituto Vilniuje

Dr. Laimos Andrikienės kalba, pasakyta EP plenariniame posėdyje Briuselyje 2007 06 06

Europos lyčių lygybės institutas yra steigiamas Vilniuje, jis jau šiemet turėtų pradėti veiklą. Šį institutą, kaip žinia, savo sostinėse norėjo įsteigti Slovakija ir Slovėnija, tačiau priimtas sprendimas buvo palankus Lietuvai, tam pritarė ir Europos Parlamentas.
Tačiau po to, kai Lietuvos sostinės Vilniaus vadovai atsisakė išduoti leidimą kovos prieš diskriminaciją kampanijos akcijai, t.y. neįsileido „euro vilkiko", kuris jau ketvirtą kartą keliauja per Europą ir skleidžia informaciją apie kampaniją „Už įvairovę. Prieš diskriminavimą" bei Europos lygių galimybių visiems metus, o Europos Komisija padarė pareiškimą dėl šio miesto valdžios sprendimo, atsirado norinčių spekuliuoti neva Europos Komisija abejoja, ar Vilniuje verta steigti Europos lyčių lygybės institutą.
Esu visiškai tikra, kad Vilnius, kuris nuo seno garsėja kaip tolerancijos miestas, tikrai nusipelno būti Europos lyčių lygybės instituto darbo vieta.
Taip pat noriu pažymėti, kad nė viena šalis nėra be priekaištų, kai kalbama apie žmogaus teises ir laisves, o tolerancijos, kovos prieš diskriminaciją dėl rasės, etninės kilmės, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos, religijos ir t.t. srityje visos ES narės turi dar daug ką padaryti. Dirbkime kartu.