Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2007-03-16
Dr. Laimos Andrikienės kalba EP plenarinėje sesijoje dėl Komisijos pareiškimo ir EP rezoliucijos dėl Galinos Kozlovos

EP plenarinė sesija
Strasbūras, 2007 03 15

Pirmiausiai noriu padėkoti kolegoms Tunne Kelam, Vytautui Landsbergiui ir Čarlzui Tanokui  už iniciatyvą, kad šiandien išklausytume Komisijos pareiškimo, o taip pat priimtume rezoliuciją dėl Galinos Kozlovos.

Ši rezoliucija - dar vienas Europos Parlamento dokumentas, kalbantis apie žmogaus teisių pažeidimus Rusijoje, kurią su ES sieja galiojantis Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimas bei strateginė partnerystė, kuri kaip matyti yra grindžiama ne bendromis vertybėmis, o pragmatizmu, ekonomine ir kitokia nauda.

Man kaip Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio narei ypač svarbus vienas ES - Rusijos bendradarbiavimo formatas: tai - vykstančios ES ir Rusijos konsultacijos žmogaus teisių, mažumų ir pagrindinių laisvių klausimais. Šiame kontekste Galinos Kozlovos, literatūrinio žurnalo Ontsoko redaktorės, Marių tarybos pirmininko Vladimiro Kozlovo žmonos brutalus užpuolimas, jau turėjęs precedentus Mari Respublikoje, ne tik nusipelno mūsų dėmesio ir įvertinimo, bet verčia ir dar kartą sugrįžti prie žmogaus teisių padėties Rusijoje apskritai.

Naujausiais duomenimis, pagal pavojingumą žurnalistams Rusija atsidūrė antroje vietoje pasaulyje (po Irako), todėl visiškai remiu mūsų rezoliucijos nuostatą, kuria Europos Parlamentas ragina Rusijos federacines ir vietos valdžios institucijas vykdyti pagal tarptautinę teisę nustatytus įpareigojimus ne tik garantuoti spaudos laisvę, bet ir įgyvendinti teisės aktų nuostatas, susijusias su mažumų kalbų ir kultūrų išsaugojimu ir puoselėjimu.

Manau, kad ugrofinų mažumos problemą Rusijoje Komisija galėtų iškelti ir per nuolatinį ES ir Rusijos dialogą žmogaus teisių klausimais, ir per būsimą ES - Rusijos vadovų susitikimą.