Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2007-02-14
L.Andrikienė dėl ES - Rusijos susitarimo dėl readmisijos

Dr. Laima Andrikienė
Kalba diskusijoje dėl pranešimo - EB ir Rusijos susitarimas dėl readmisijos
Kalba bendrose EP diskusijose - ES ir Rusijos santykiai
EP plenarinė sesija
Strasbūras, 2007 02 14

Ponas Pirmininke, aš kalbėsiu dėl ES - Rusijos readmisijos susitarimo, nors iš tiesų abu susitarimai - dėl readmisijos ir dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo - yra svarstomi kartu.

Europos Sąjungos ir Rusijos santykiai apima vis daugiau sričių. Norint, kad šie santykiai būtų iš tikrųjų sėkmingi, reikia, kad juose imtų dominuoti ne grynai techniniai aspektai, o vertybės. Tik taip pasieksime tikslą sukurti atviresnę Europą, kuri gerbia pamatines vertybes ir gali keisti pasaulį pozityvia linkme.

Mano manymu, pagrindinė ES ir Rusijos readmisijos susitarimo problema yra ta, kad neaišku, ar pagrindinis dėmesys skiriamas žmogaus teisėms, ar pirmenybė teikiama apibendrinamajam požiūriui į asmenų grąžinimą, t.y. pirmenybė teikiama  saugumo, o ne žmoniškumo aspektams.

Puikiai suprantu, kad sudarant readmisijos susitarimus tenka atsispirti norui sutapatinti nelegalią migraciją su nusikalstamumu. Ir vis dėlto, sudarant tokio pobūdžio susitarimus neturi būti linkstama kaip migracijos politikos pagrindą pasirinkti grąžinimo klausimą. Siekiant  mus tenkinančių statistinių rezultatų vis tiek privalome skirti ypatingą dėmesį žmogaus teisėms, t.y. praktiniai aspektai neturi užgožti moralinių. Užtenka vieno vienintelio nepagarbos žmogaus teisėms atvejo, kad jis sukeltų susirūpinimą.

Ponas Pirmininke, ponia Komisijos nare, būtina paminėti, kad didelis trūkumas yra tai, kad nėra reglamentavimo sistemos, pagal kurią būtų galima įgyvendinti susitarimą.

Manau, kad iš principo galima pritarti šiam susitarimui, tačiau noriu dar kartą pabrėžti būtinybę sustiprinti Rusijos Federacijos gebėjimą valdyti migraciją, kad jos valdžios institucijos galėtų prisiimti įsipareigojimus, teksiančius joms pagal readmisijos sutartį nuo šios sutarties įsigaliojimo dienos.