Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2006-11-16
Laima Andrikienė dėl Alexander Stubb pranešimo - Strategijos dėl Baltijos jūros formuojant Šiaurės dimensiją, 2006 11 15

Ponas Pirmininke, kolegos,

Baltijos jūra yra ES vidaus jūra, su ja ribojasi 9 valstybės: aštuonios jų yra ES valstybės narės, devintoji - Rusija, jos Kaliningrado ir Sankt Peterburgo sritys. Šiose aštuoniose ES valstybėse gyvena trečdalis ES gyventojų, sukuriama viena trečioji ES BVP (GDP). Šiaurės dimensija iki šiol daugiausia buvo nukreipta į Rusijos regionus, todėl jos papildymas Baltijos jūros strategija tik praturtintų pačią Šiaurės dimensiją, suteiktų jai papildomą, konkretų turinį.

Baltijos jūros regionas pagal konkurencingumo indeksą pirmauja palyginus su kitais trimis ES regionais: Vidurio Europos regionu, Britų salomis ir Iberijos pusiasaliu. Pastaraisiais metais Baltijos jūros regionas tokiais rodikliais kaip gerovės, produktyvumo augimas, mokslinės inovacijos pralenkė kitus Europos regionus. Pagrindinės šio regiono stipriosios vietos - gera fizinė infrastruktūra, kvalifikuota darbo jėga, žemas korupcijos lygis, stiprus mokslinių tyrimų sektorius. Tačiau būtina pažymėti ir tai, kad konkurencinis regiono potencialas ne visiškai realizuotas. Ir kadangi nė viena šio regiono valstybė neturi pakankamai didelės rinkos, kad galėtų skatinti reikalingą konkurencinį spaudimą, problemos sprendimas aiškus - tai regiono integracijos didinimas.

Europos Parlamentas turėtų pritarti mūsų rezoliucijos straipsniui, kuriuo siūloma (cituoju): „siekiant skaidrumo ir nuoseklumo ... Baltijos jūros strategijai skirti atskirą biudžeto eilutę, greičiausiai pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonę, kurioje šalia dabartinio Šiaurės dimensijos finansavimo būtų numatyta papildomai lėšų" (citatos pabaiga).  

Nuogąstavimai, kad Europos Komisija šiai idėjai nepritars, yra nepagrįsti. Daug svarbiau įtikinti ES valstybes nares, ypač tas, kurios nepriklauso šiam regionui, kad paremtų šią strategiją, nes būtent šio regiono gilesnė integracija ne tik sudarytų galimybes visai ES tapti labiau konkurencinga ir dinamiška, bet padėtų išspręsti ir kitas ES problemas, tokias kaip energetikos saugumas, bendra energetikos politika, geresni santykiai su Rusija.