Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2006-10-25
Laima Andrikienė dėl situacijos Moldovoje (Padnestrėje)

Laima Andrikienė, EP narė (ELP-ED)
Rezoliucija dėl Moldovos (Padnestrės)
Europos Parlamento plenarinė sesija
2006 m. spalio 25 d.

Ačiū, pone Prezidente.

Rytoj balsuosime dėl rezoliucijos dėl Moldovos ir jos Padnestrės regiono. Žinome, kad Moldova yra vargingiausia šalis Europoje; kad šių metų rugsėjo mėnesį Moldovos Padnestrės regione įvyko taip vadinamas referendumas, kurio tikslas buvo galimas prisijungimas prie Rusijos Federacijos; kad šis taip vadinamas referendumas ir jo rezultatai nebuvo pripažinti tarptautinės bendruomenės; kad konfliktas tarp Padnestrės separatistinės valdžios ir Moldovos vyriausybės labai pakenkė šalies stabilumui, jos ekonominei ir socialinei plėtrai. Anksčiau šiais metais tapome liudininkais „5+2" formato derybų dėl Padnestrės regiono statuso žlugimo, kadangi Padnestrės valdžia pasitraukė iš šių derybų. Mes taip pat žinome tai, kad taip vadinami Rusijos taikdariai vis dar yra Padnestrėje.

Pone Prezidente, šiame kontekste mes, Europos Parlamentas,

-  turėtume denonsuoti taip vadinamą referendumą Padnestrės regione, kuris prieštarauja tarptautinės bendruomenės pripažintam Moldovos suverenumui ir teritoriniam integralumui, ir gali būti įvardintas kaip provokacija, kuri didina esančią įtampą ir kelia pavojų taikiam problemos sprendimui;

-  turėtume paskatinti Rusiją, kad ši nutrauktų paramą Padnestrės  režimui, keliančiam grėsmę Moldovos teritoriniam integralumui, ir įvykdytų 1999 m. ESBO viršūnių susitikime prisiimtą įsipareigojimą, pagal kurį yra įsipareigojusi išvesti savo kariuomenę iš Moldovos teritorijos;

-  itin apgailestaujame, jog ES nėra pasiekusi žymios pažangos derybose su Moldova dėl vizų režimo palengvinimo ir readmisijos susitarimų. Taryba ir Komisija turi paspartinti procedūrą, pagal kurią turėtų būti pasirašyta sutartis su Moldova dėl palengvinto vizų režimo ir užtikrintas jos įgyvendinimas, nes dabartinė situacija yra neteisinga ir diskriminuojanti, kai Padnestrėje gyvenantys piliečiai, turintys rusiškus pasus, turi galimybę lengviau keliauti į ES nei moldavai.

Ačiū.