Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2005-01-11
Dėl ES Konstitucijos ratifikavimo Europos Parlamente

Dr. Laima Andrikienė
Europos Parlamento narė
Diskusija dėl Konstitucijos Europai
EP plenarinė sesija
Strasburas

Ačiū, ponas Pirmininke.

Šiame Parlamente aš atstovauju piliečius valstybės, kuri jau ratifikavo ES Konstituciją. Lietuva pirmoji iš ES valstybių narių praėjusių metų lapkričio 11 d., praėjus vos porai savaičių po jos pasirašymo Romoje, ratifikavo šį dokumentą. Tiesa, sprendimas buvo priimtas ne piliečių referendume, o viename paskutinių kadenciją baigiančio parlamento posėdžių. Tiesa ir tai, kad ES Konstitucija Lietuvoje buvo ratifikuota be išsamių diskusijų apie šio dokumento nuostatas, kurios turėtų būti žinomos ar bent jau nesvetimos Lietuvos piliečiams, visų pirma tam, kad jie galėtų pasinaudoti ES Konstitucijos teikiamomis galimybėmis.

Kodėl aš manau, kad reikia balsuoti šios Konstitucijos ratifikavimą Europos Parlamente?

Pirma: taip, iki 2009 m. mes galime gyventi pagal Nicos sutartį, bet jau seniai akivaizdu, kad išsiplėtusi ES negali efektyviai veikti be reikiamų institucinių pakeitimų, be naujo, efektyvaus funkcijų, atsakomybių pasidalijimo tarp ES institucijų, o taip pat tarp ES ir valstybių narių, tarp Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų. ES negali gerai veikti be efektyvaus sprendimų priėmimo mechanizmo, be aktyvesnio piliečių dalyvavimo, be aiškios ir skaidrios ES institucijų atskaitomybės piliečiams. Tai akivaizdu kaip ir tai, kas parašyta kaip Mendez de Vigo ir Corbett pranešimo motto: suaugęs žmogus negali dėvėti vaiko drabužėlių, kuriuos jis seniai išaugo.

Antra. ES siekia tapti konkurencingiausiu, dinamiškiausiai besivystančiu pasaulio regionu. Manau, kad siekiant šio tikslo yra svarbu ne tik teisingai suformuluoti ES plėtros prioritetus ir užtikrinti būtiną ir pakankamą jų finansavimą, bet ir pasiekti, kad Europos Sąjungoje būtų tvarka, visų pirma, instituciniu požiūriu.

Trečia: ES Konstitucija yra kompromisinis dokumentas, jis nėra tobulas. Aš taip pat, kaip ir daugelis kolegų, norėčiau matyti ES Konstitucijoje nuostatas, kurių ten nėra. Aš norėčiau, kad Konstitucijos Europai preambulėje būtų įrašytas teiginys apie krikščioniškąsias ES šaknis.

Taigi, balsuosiu šio netobulo, bet pakankamai gero dokumento ratifikavimą, kurį ateityje, tikiuosi, galėsime papildyti ir pataisyti.

Ačiū.