Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2006-10-23
Laima Andrikienė dėl energetinio saugumo Baltijos jūros regione

Laima Andrikienė
Vienos minutės kalba
EP plenarinė sesija
Strasbūras, 2006 10 23

Praėjusią savaitę Lahtyje įvykęs neformalus ES viršūnių susitikimas, kuriam vadovavo šiuo metu ES pirmininkaujanti Suomija, žymi labai svarbų žingsnį ES – Rusijos santykiuose.

Po ilgos pertraukos ES prakalbo vienu balsu, ir ypač svarbu tai, kad ji buvo vieninga kalbėdama apie ES energetikos politiką.

Kadangi didesnio energijos tiekimo ir energetikos saugumo poreikis yra bendras Sąjungos interesas, noriu pabrėžti, jog kai kuriuose Baltijos jūros regiono projektuose ignoruojami daugelio ES valstybių narių interesai energijos tiekimo saugumo požiūriu, ypatingai Šiaurės Europos dujotiekio projekte, kuriam 2000 metais buvo suteiktas trans-europinio energijos tinklo statusas.

Aš siūlau, kad mes kreiptumėmės į šalis, jau dalyvaujančias projekte – Vokietiją ir Rusiją, kad jos pakviestų kaimynines šalis – ES valstybes nares – prisijungti prie tinklo ir suteiktų joms tikros partnerystės galimybę.