Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2006-10-23
Laima Andrikienė apie Šengeno zonos plėtrą

Pasisakymas diskusijoje dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo, veikimo ir naudojimo
EP plenarinė sesija
Strasbūras, 2006 10 23

Pirmiausia noriu padėkoti pranešėjui p. Carlos Coelho, kuris šiandien kalbėdamas mūsų posėdyje minėjo, kad sistema SIS II yra labai naudinga naujosioms ES valstybėms narėms, kurių įsijungimas į Šengeno zoną buvo numatytas 2007 m. rudenį.

Norėčiau pažymėti, kad mano valstybė - Lietuva - labai rimtai rengėsi narystei Šengeno zonoje, tai liudija ir neseniai atliktas Lietuvos pasirengimo įsijungti į Šengeno zoną patikrinimas, kurį atliko Europos Komisijos ekspertai. Juk laisvas žmonių judėjimas, kurį gali užtikrinti Šengeno zonos plėtra, yra viena pagrindinių laisvių, kuria remiasi visa Europos Sąjunga.

Deja, neseniai išgirdome, kad Šengeno plėtra bus atidėta, ir tas atidėjimas yra dėl techninių priežasčių, dėl to, kad nebus spėta laiku užbaigti antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) parengiamųjų darbų.  

Visiškai pritardama pranešėjo išdėstytoms mintims, norėčiau pažymėti, kad turėtume paraginti Komisiją pateikti Parlamentui išsamią ir skaidrią informaciją bei tyrimų išvadas, kuriose būtų nurodoma, kaip įgyvendinamas pagrindinis SIS II projektas, įskaitant informaciją apie vėlavimo jį įgyvendinti priežastis.

Taip pat turėtume paraginti Komisiją ir Tarybą imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi pirminės naujųjų ES valstybių narių įsiliejimo į Šengeno erdvę datos.

O jei vis dėlto bus pasirinkta bet kokia kita galimybė turėtume paraginti Komisiją pateikti išsamų poveikio įvertinimą, kuriame būtų nustatytos lėšos, reikalingos dėl SIS II kūrimo atsirandančioms finansinėms ir organizavimo išlaidoms padengti, ir atsakomybė už šias išlaidas.