Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2004-09-02
Žaviuosi Jumis, komisare!

Dr.Laimos Andrikienės kalba, pasakyta Vilniuje, Lietuvos teisės universitete, įteikiant LTU Garbės daktaro regalijas Europos Komisijos nariui p.Guenter“iui Verheugen“ui

Magnificencija Rektoriau,
Magnificencijos,
Ekscelencijos,
Kolegos,
Ponios ir ponai,

man garbė ir didelis malonumas kreiptis į visus, susirinkusius šiandien Lietuvos teisės universitete, iš kurio vos prieš kelis mėnesius buvau išrinkta į Europos Parlamentą; susirinkusius pagerbti Guenter“į Verheugen“ą ir būti liudininkais, kai šiam iškiliam Europos politikui buvo įteiktos mūsų Alma Mater garbės daktaro regalijos.

Komisare, malonu matyti ir sveikinti Jus, šių iškilmių kaltininką, Lietuvoje, Vilniuje, Lietuvos teisės universitete. Universitete, kuris galėtų būti ir naujosios, atgimusios Lietuvos simboliu. Tai - universitetas, pradėtas kurti tuoj po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo, su visa praeities našta ir patyrimais, didelėmis pastangomis besiveržiantis į priekį, į ateitį, rinkos sąlygomis kovojantis ne tik už savo vietą po saule čia, Lietuvoje, bet ir dėl savo nišos Europos mokslo ir studijų erdvėje; ieškantis, kartais prarandantis, bet dažniausiai sėkmingai surandantis Europoje (o ir kitur) partnerius, projektus, programas, efektyviai besinaudojantis naujomis galimybėmis, kurias teikia Lietuvos narystė Europos Sąjungoje. Šia proga norėčiau pasidžiaugti, kad apie Lietuvos teisės universiteto, o tuo pačiu ir viso Lietuvos universitetinio mokslo tarptautinį pripažinimą liudija ir tas faktas, jog šių metų vasarą San Paule vykusiame Tarptautinės universitetų asociacijos ataskaitiniame-rinkiminiame kongrese, tarp devynių Europos universitetus atstovaujančių naujai išrinktos Asociacijos Tarybos narių yra ir Lietuvos teisės universiteto rektoriaus pavardė.

Manau, jog drąsiai galiu teigti, kad šiandien čia, mūsų visų akivaizdoje, buvo įvykdytas teisingumas: už nuopelnus Europos integracijos procesams, Europos plėtrai, Vokietijos pilietis, o iš tiesų - pats tikriausias europietis įvertintas Lietuvos teisės universiteto garbės daktaro titulu. Kalbu apie žmogų, kurio vardas bus įrašytas į istorijos knygas, iš kurių mokysis mano anūkai. Apie žmogų, kuriam dirbant Europos Komisijos nariu, atsakingu už ES plėtrą, mes visi tapome liudininkais ir dalyviais iki tol negirdėto masto Europos Sąjungos plėtimosi, kai ES narėmis tapo 10 valstybių. Apie žmogų, kuriam aktyviai remiant ir Lietuva 2000 m. pradžioje pradėjo stojimo derybas su Europos Sąjunga ir per ketverius metus jas sėkmingai baigė, 2004 - aisiais tapdama visaverte ES nare.

Atvirai kalbant, aš, konservatorė, žaviuosi Jumis, socialistu, Komisare. Nuoširdžiai žaviuosi, ir kai visa Lietuva užgniaužusi kvapą stebėjo Jūsų skrydį Lietuvos padangėje ir meldė Dievą, kad tas skrydis laimingai baigtųsi, aš galvojau: kur yra šio žmogaus ryžto ir atsidavimo savo darbui, savo pareigai ribos? Ką dar galėtų padaryti Europos Komisijos narys, kad ES plėtra įvyktų, kad mano Tėvynė Lietuva taptų Europos Sąjungos dalimi?

Negaliu nepaminėti ir to, kad nuo šių metų lapkričio LTU garbės daktaras Guenter“is Verheugen“as taps Europos Komisijos nariu, atsakingu už verslą ir pramonę. O tai reiškia, kad Jūs, Komisare, galėsite didele dalimi nulemti Europos universitetų apskritai, o taip pat ir šio universiteto ateitį. Tiesa yra paprasta: arba Europos universitetai suras efektyvias, abiem pusėm naudingas bendradarbiavimo formas su verslu ir pramone, tuo pačiu įnešdami savo indėlį į Lisabonos strategijos įgyvendinimą, arba dauguma Europos universitetų liks provincijos universitetais, nepajėgiančiais konkuruoti su Amerikos universitetais. Tuomet Lisabonos strategija - pasiekti, kad iki 2010 m. ES taptų pažangiausiu ir konkurencingiausiu pasaulio regionu - teliks dokumentu, kurį galėsime pavadinti nebaigtu europiniu projektu - Unfinished European Project. Būdamas Europos Komisijos nariu, atsakingu už verslą ir pramonę, Jūs galėsite svariai įtakoti šių problemų sprendimą, taigi, belieka palinkėti Jums sėkmės šiame nelengvame darbe.

Ačiū Jums už darbą Lietuvai ir didelės sėkmės Jūsų darbuose ateityje!