Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2006-06-13
Laima Andrikienė apie 17-ąjį ES-Rusijos aukščiausiojo rango susitikimą Sočyje 2006 m. gegužės 25 d.

Dr. Laima Andrikienė
Kalba diskusijoje dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų - 17-asis ES ir Rusijos aukščiausio lygio susitikimas
EP plenarinė sesija
Strasburgas, 2006 06 13

Ačiū, ponas Pirmininke.

Pastarasis ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas atskleidė kai kuriuos ES ir Rusijos santykių aspektus, kurie ir anksčiau buvo akivaizdūs, bet atvirai apie juos kalbama nebuvo. O šį ketvirtadienį EP balsuos dėl rezoliucijos, kurioje įvertindamas pastarojo ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo išdavas pažymės, kad (cituoju): „dabartinė ES partnerystė su Rusija yra labiau pragmatiška nei strateginė, nes pirmoje vietoje atsidūrė bendri ekonominiai interesai, o esminių pokyčių žmogaus teisių ir teisės viršenybės srityse pasiekti nepavyksta". Atkreipsiu Jūsų dėmesį, kad tai - kokybiškai naujas vertinimas, nes iki šiolei buvo tvirtinama, kad Rusija ir ES yra strateginės partnerės, kurių partnerystė grindžiama bendromis vertybėmis, pagarba žmogaus teisėms ir laisvėms, demokratijos principams ir pan. Iki šiol beveik visos rezoliucijos, dėl kurių man teko šiame Parlamente balsuoti, buvo grindžiamos būtent tokiu - strateginės partnerystės - požiūriu.

Kita vertus, buvo akivaizdu, kad šie teiginiai ir pasilieka tik deklaracijomis, ES lūkesčiais, nes Rusija po prezidento B.Jelcino negali pasigirti laimėjimais žmogaus teisių, spaudos laisvės srityse, greičiau atvirkščiai. Manau, kad pasibaigus šiuo metu galiojančiam ES Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimui su Rusija ir rengiant naują susitarimą į šiuos aspektus būtina atsižvelgti, manau, kad ir ES prioritetai turėtų būti formuluojami kitaip.

Antras aspektas, į kurį norėčiau atkreipti dėmesį, yra dialogas su Rusija energetikos srityje. Deja, Sočio susitikime, kuriame nemažai laiko buvo skirta energetikai,  proveržio pasiekti nepavyko, Rusijos pusė ir toliau tvirtina neva ji elgiasi pagal rinkos ekonomikos principus, tik Rusija kažkodėl tuos principus pirmiausia taiko tarsi bausmę už kai kurių kaimyninių valstybių provakarietišką, proeuropinę orientaciją. O ES siūlymai Rusijai ratifikuoti Sutartį dėl Energetikos chartijos, pasiūlymai dėl skaidrumo, ES kompanijų dalyvavimo Rusijos energetikos sektoriaus kompanijų valdyme ir toliau pasilieka problema, kurios sprendimą turime rasti.

Ačiū.