Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2006-05-17
Laima Andrikienė apie žmogaus teises pasaulyje ir ES politiką

Dr. Laima Andrikienė
Kalba diskusijose dėl Pranešimo „Žmogaus teisės pasaulyje 2005 m. ir ES politika"
EP plenarinė sesija
Strasbūras, 2006 05 17

Ačiū, ponas Pirmininke.

Šiandien svarstome tikrai svarbų pranešimą dėl Žmogaus teisių pasaulyje 2005 metais ir ES politikos. Noriu padėkoti pranešimo autoriui Richard Howitt už bendradarbiavimą.

Pirmininke, Europos Sąjunga išlieka pirmaujanti pasaulyje žmogaus teisių srityje, o Europos Parlamentas yra stipriausias žmogaus teisių gynėjas tarp ES institucijų. Tačiau negerai tai, kad Europai geriau sekasi daryti pareiškimus, o ne jų laikytis. Sąjunga gali imtis kokybiško darbo dėl žmogaus teisių, tačiau daugeliu atvejų keistai nesugeba integruoti sprendimų dėl žmogaus teisių į savo politikas ir programas. Jei mes rimtai laikomės savo vertybių, norime jas apginti – tokia padėtis turi pasikeisti.


Manau, kad ateina laikas Metinėje ataskaitoje kiekvienais metais nurodyti ypatingą susirūpinimą keliančias šalis ir tuo būdu sukurti iniciatyvą, padedančią nustatyti prioritetus. Taryba, siekdama pateikti trumpą ir glaustą informaciją apie turinčias galimybę pakliūti į krizes šalis ir skatinti bendrus Ministrų Tarybos ir valstybių narių užsienio politikų veiksmus, jau veda „stebėjimo sąrašus“, kurie peržiūrimi kas 6 mėnesiai. Tokia informacija galėtų būti naudojama rengiant ypatingą susirūpinimą keliančių šalių sąrašus, siekiant kad į jas būtų atkreiptas ypatingas dėmesys.

Ir dar viena yra aišku - reikia žymiai pagerinti ataskaitos matomumą, jos sklaidą, ypač tarp žurnalistų ir nacionalinių parlamentų.

Baigdama noriu atkreipti Jūsų, Pirmininke, dėmesį į man labai svarbią pranešimo nuostatą (cituoju): „EP ... palankiai vertina tai, kad JK pirmininkavimo metu svarbiausia diskusijų apie žmogaus teises tema buvo pasirinkta išraiškos laisvė; susirūpinęs tuo, kad visame pasaulyje nuteisiama labai daug žurnalistų už tai, kad jie tariamai apšmeižė valstybės pareigūnus ar politikus; prašo Tarybos visų pirma pradėti propaguoti pasaulinį moratoriumą tokiam žurnalistų kalinimui". Mano giliu įsitikinimu, šiame kontekste mes, Europos Parlamentas, turime paminėti šalis, kuriose padėtis yra ypač bloga, t.y. Kuba, Baltarusija, Šiaurės Korėja ir Kinijos Liaudies Respublika, ir tai turi būti įrašyta į mūsų rezoliuciją.

Ačiū.