Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2006-04-05
Laima Andrikienė apie situaciją Ukrainoje po 2006 m. kovo 26 d. rinkimų

Dr. Laima Andrikienė
Diskusija apie situaciją Ukrainoje po 2006 m. kovo 26 d. rinkimų
EP plenarinė sesija
Strasbūras, 2006 04 05

Ačiū, pone Pirmininke.

Džiaugiuosi ir sveikinu Ukrainą, kad kovo 26 d. įvykę rinkimai buvo demokratiški, laisvi ir sąžiningi, atitiko tarptautinius demokratinius standartus. Jau vien tai yra didelė Ukrainos žmonių, kuriančių pilietinę visuomenę, pergalė, ypač prisimenant nemažai nerimo sukėlusius 2004 m. gruodžio įvykius, kurie baigėsi demokratiniais prezidento rinkimais, ir per pastaruosius dvejus metus Ukraina pasiekė gerų rezultatų įgyvendindama demokratines reformas.

Dabar belieka tikėtis, kad rinkimuose didžiausią piliečių pasitikėjimą pelniusios koalicijos pajėgs susitarti ir suformuoti koalicinę vyriausybę, kuri tęs pradėtas demokratines, rinkos reformas, įtvirtins demokratiją.

Javieras Solana tuoj po rinkimų pareiškė, kad ES ketina aktyvinti bendradarbiavimą su Ukraina, remti politines ir ekonomines reformas, kurios užtikrintų teisės viršenybę, įtvirtintų rinkos ekonomikos principus šalyje, aš dar pridėčiau - remti efektyvesnę  kovą su korupcija ir šešėline ekonomika. ES, kaip ir JAV remia ir rems Ukrainos siekį tapti PPO nare ir siekia pagreitinti šalies įsijungimą į šią organizaciją. Ukraina turi atlikti savo misiją ir regione, kalbu apie Moldovą, Padniestrės problemos sprendimą, ir šiame darbe Ukraina nusipelno ES paramos.

Pagal praėjusį mėnesį Ukrainoje atlikto sociologinio tyrimo duomenis, 42,9 proc. ukrainiečių pritaria šalies narystei ES, o pasak JAV prezidento Dž. Bušo, „JAV pasirengusi paremti Ukrainą integracijos į ES ir NATO procese“. O ką pati ES atsakys į tai, kaip mes atsiliepsime į Ukrainos žmonių ir jų išrinktų atstovų lūkesčius? Ar mes, Europos Parlamentas, esame pasirengę konstruktyviai kalbėti apie Ukrainos europinę integraciją ar tik apie europinę perspektyvą? Manau, kad ateitis priklausys ir vėl nuo Ukrainos žmonių politinės valios ir ryžto, jų pastangų, nes Ukraina ar šiaip, ar taip žiūrint, yra Europoje, o Europos Sąjungos Sutarties 49 straipsnis sako, kad Europos šalys turi teisę tapti ES narėmis.

Ačiū.