Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2006-04-03
Laima Andrikienė dėl Europos energetikos tinklų

Ačiū, pone Prezidente.

Pasiūlymo dėl sprendimo, kurį šiandien svarstome, tikslai yra aiškūs: 1) pritaikyti gaires išsiplėtusiai 25 narių Europos Sąjungai, 2) leisti numatyti bendros svarbos projektų finansavimą, 3) sudaryti sąlygas dujų ir elektros energijos vidaus rinkai sukurti ir svarbiausia - 4) užtikrinti energijos tiekimo saugumą sujungiant valstybių narių tinklus tarpusavyje ir su kaimyninių šalių (pietryčių Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių, Ukrainos  ir t.t.) tinklais.

Europos Parlamentas pirmuoju skaitymu jau yra pritaręs Komisijos pasiūlymams dėl veiklos prioritetų nustatymo, dėl europinės svarbos projektų aprašymo ir Europos koordinatoriaus skyrimo sudėtingiems projektams. Tačiau Taryba išreiškė kitokį požiūrį, siūlydama, pavyzdžiui, atsisakyti Europos koordinatoriaus, kitų svarbių nuostatų, kurioms jau buvome pritarę. Vietoje to Taryba pritarė tik neesminiams pakeitimams, išdėstytiems Parlamento rezoliucijoje, o pritardama transeuropinio tinklo sukūrimui Taryba tinklą traktuoja tik kaip paprastą valstybių narių tinklų junginį ir ES valstybių narių energetikos politikos priemonių suderinimą.

Manau, kad to tikrai nepakanka. Europos Sąjungos energetikos rinkai priklauso daugiau nei 450 milijonai vartotojų, ši rinka yra antra pagal dydį pasaulyje. Jeigu ES veiktų išvien, ji būtų pajėgi apginti ir priversti gerbti savo interesus. Prisimenant neseniai kilusią su Ukraina ir Rusija susijusią krizę ir Hampton Court paskelbtus pareiškimus, pažymėsiu, kad mums neabejotinai reikia Europos Bendrosios energetikos politikos, mums nepakanka atskirų 25 valstybių narių politikų. Europinio tinklo sukūrimas savo ruožtu įmanomas tik gerinant ir plečiant tinklų sujungimą.

Kalbant apie bendrą interesą ir prioritetinius projektus, norėčiau priminti „Amber“ tranzitinio dujotiekio projektą ir apsvarstyti jo perkėlimą į Gairių projekto prioritetinį europinės svarbos projektų sąrašą, atsižvelgiant į tai, kad projekto įgyvendinimas pagerintų Baltijos regiono valstybių energijos tiekimo saugumą.

Ačiū.