Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2006-03-15
Laimos Andrikienės kalba EP plenarinėje sesijoje apie ES plėtros strategiją ir Turkiją

Dr.Laima Andrikienė
Kalba diskusijoje dėl Pranešimo dėl
Komisijos 2005 m. plėtros strategijos dokumento
EP plenarinė sesija
Strasbūras, 2006 03 15

Ačiū, ponas Pirmininke.

Pirmiausia norėčiau padėkoti ponui Elmar Brok už labai konstruktyvų ir logišką pranešimą. Esu tikra, kad jei Europos Sąjunga visais klausimais sugebėtų taip aiškiai formuluoti savo pozicijas, ji tikrai turėtų daugiau piliečių paramos ir supratimo.

Kalbėsiu dėl pranešimo dalies, kurioje kalbama apie Turkiją. Visiškai pritariu, kad Europos Sąjungos plėtros strategija neabejotinai paskatino demokratines, politines ir kitas reformas Turkijoje bei kitose rezoliucijoje minimose valstybėse.

Tačiau ne mažiau svarbu pažymėti ir tai, kad (cituoju): „nors Turkijoje tebevyksta politinis pereinamasis procesas, 2005 metais reformų sparta sulėtėjo, ir reformų įgyvendinimas išlieka netolygus". Būtent tokį atsakymą vakar gavau iš Europos Komisijos nario Oli Rehn į savo žodinį klausimą dėl 2005/09/28 EP rezoliucijos dėl derybų su Turkija pradžios įgyvendinimo. Tai pažymėta ir mūsų šiandien svarstomame rezoliucijos projekte, t.y. kad reformų sparta Turkijoje 2005-aisiais buvo ne tik nepakankama, bet dar sulėtėjo. Tai galima būtų interpretuoti kaip Turkijos nepasirengimą vykdyti reformas, kurios priartintų ją prie ES, o gal net kaip nenorą prisiimti net pradinius galimos narystės įsipareigojimus.

Visiškai remiu Elmar Brok pranešime ir rezoliucijos projekte reiškiamą apgailestavimą dėl vienašališkai priimtos Turkijos deklaracijos pasirašant papildomą Ankaros Sutarties protokolą. Manau, kad būtina priminti Turkijai, jog visų ES valstybių narių pripažinimas yra būtina sudėtinė stojimo proceso dalis.

Tiesa, to, ką dabar pasakysiu, pranešime nėra, bet esu įsitikinusi, kad Turkija turėtų aukščiausiu lygiu pripažinti prieš devynias dešimtis metų įvykdytus armėnų tautos genocido aktus, nes tai labiau nei daugelis kitų veiksmų liudytų apie Kopenhagos kriterijų dvasią atitinkantį Turkijos požiūrį į tegul ir praeityje vykusius skaudžius įvykius.

Ačiū.