Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2006-02-15
Laimos Andrikienės klausimas Europos Tarybai ir pasisakymas diskusijoje dėl 2007-2013 m. finansinės perspektyvos

Tema: Naujoji 2007-2013 m. finansinė perspektyva
Savo 2006 m. sausio 18 d. rezoliucijoje Europos Parlamentas aiškiai pabrėžė, kad jo prioritetai naujosios 2007–2013 m. perspektyvos atžvilgiu yra gerovė, konkurencingumas, solidarumas, sanglauda ir saugumas. Sanglauda yra svarbi ne tik naujosioms, bet ir senosioms ES narėms, pvz., Ispanijai, Portugalijai, Graikijai ir kitoms. Europos Parlamentas atmetė Tarybos 2005 m. gruodžio 15–16 d. išvadas ir išreiškė norą pradėti konstruktyvias derybas su Taryba remiantis pateiktomis atitinkamomis pozicijomis, kai Sąjungai pirmininkaujančiai Austrijai bus suteikti realūs derybų įgaliojimai. Ar Taryba sutarė dėl įgaliojimų? Ar Taryba pritaria EP pozicijai, kad sanglauda, kartu su konkurencingumu, saugumu ir gerove, turėtų likti prioritetu 2007–2013 m?

DISKUSIJA

Laima Liucija Andrikiene
Tiesa ta, kad laikas bėga, ir abi Europos Sąjungos biudžetinės institucijos - Taryba ir Parlamentas - žino, jog tam, kad pasiektų susitarimą laiku, jos turi neatidėliodamos pradėti konstruktyvias derybas. Kada Taryba bus pasiruošusi pradėti konstruktyvias derybas su Parlamentu? Kada Taryba gaus mandatą? Kokie yra Austrijos pirmininkavimo prioritetai derybose dėl naujosios finansinės perspektyvos?

Hansas Winkleris, einantis Tarybos Pirmininko pareigas
Leiskite Jus užtikrinti, gerbiama Europos Parlamento nare, jog mes esame įsitraukę į konstruktyvias derybas. Tiek Tarybos, tiek ir Europos Parlamento interesai yra šiose derybose pasiekti vaisingų rezultatų. Tam, kad ES būtų patikima, ji kaip visuma turi veikti sklandžiai ir konstruktyviai. Taigi Taryba yra pasiruošusi veikti kiek įmanoma sklandžiau ir konstruktyviau. Galiu Jus užtikrinti, kad jau tradicinio Komisijos susitikimo, vykusio sausio 19 d., su Austrijos vyriausybės nariais metu, Komisijos Prezidentas ir Tarybos Pirmininko pareigas einantis atstovas susitarė derėtis kiek įmanoma sklandžiau remiantis gera valia.
Remdamiesi susitarimu tarp trijų institucijų, mes tikimės ir dirbame tam, kad derybos būtų užbaigtos tarpinstituciniu susitarimu š.m. balandžio mėnesį. Aš negaliu būti tikslesnis. Tačiau tai yra svarbus tikslas, kurį mes tikimės pasiekti. Galiu užtikrinti gerbiamą Europos Parlamento narę, kad mes labai įtemptai dirbame, kad šį tikslą pasiektume.