Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2006-02-16
Laimos Andrikienės kalba EP plenarinėje sesijoje dėl ES miškininkystės strategijos įgyvendinimo

Dr. Laima Andrikienė, MEP
Pasisakymas diskusijoje dėl pranešimo dėl ES miškininkystės strategijos įgyvendinimo
EP plenarinė sesija
Strasbūras
2006 02 15

Ačiū, ponas Pirmininke.

Pirmiausiai noriu padėkoti kolegai Heinz Kindermann, parengusiam pranešimą dėl ES miškininkystės strategijos įgyvendinimo. Šio pranešimo projektas buvo svarstytas ir Lietuvoje, jis susilaukė gerų Lietuvos miškų savininkų asociacijos vertinimų. Miškai Lietuvoje tradiciškai yra svarbi gyvenimo būdo, kultūros, mentaliteto, ūkio dalis. Ši tema neabejotinai aktuali visai ES, kurioje 60 proc. miškų valdo 15 milijonų privačių savininkų, o vidutinis privačios valdos dydis - vos 13 ha.

Visa ES miškininkystės strategija yra svarbi, bet šiandien norėčiau kalbėti apie  pranešimo aštuntąjį strategijos elementą, t.y. miškininkystės sektoriaus konkurencingumo, užimtumo ir pelningumo skatinimą ir konkrečiai - jo 25 paragrafą, kuriame sakoma: „ragina Komisiją ir valstybes nares į ES tvaraus miško tvarkymo veiksmų planą įtraukti veiksmingas pavojų prevencijos ir rimtų katastrofų (gaisrų, audrų, vabzdžių antplūdžių ir sausrų) įveikimo priemones ".

Pranešime teisingai pabrėžiama, kad „dabar didžioji ES miškų gaisrų prevencijos lėšų dalis gaunama iš kaimo plėtros politikos lėšų, o taip pat kad regioninių ir nacionalinių programų koordinavimą reikia sustiprinti parengiant strategines Bendrijos gaires, kurios padėtų suderinti skirtingų valdžios institucijų vykdomas prevencines priemones".

Šiame kontekste norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į kovos su gamtos nelaimėmis (Pilot project - Cross border cooperation in fight against natural disasters) pilotinį projektą, kurį Europos liaudies partijos grupės pastangomis įrašėme į ES 2006 m. biudžetą, jam skirta 6,5 milijono eurų. Pilotinis projektas skirtas prevencinių priemonių finansavimui kovai su gamtos nelaimėmis, tame tarpe ir su miškų gaisrais bei sausromis.

Esu įsitikinusi, kad prevencinių priemonių finansavimas yra daug efektyvesnis miškininkystės strategijos įgyvendinimo būdas nei kova su gaisrų ar sausrų pasekmėmis, padarytos žalos kompensavimas iš ES solidarumo fondo.

Ačiū.