Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2005-10-26
L.Andrikienės kalba EP plenariniame posėdyje dėl ES 2006 m. bendrojo biudžeto projekto

Europos Parlamento bendra diskusija - 2006 biudžetinė procedūra - ES 2006 m. bendrojo biudžeto projektas - Giovanni Pittella pranešimas

Laimos Andrikienės kalba, MEP (EPP-ED)

EP plenarinė sesija
2005 10 26
Strasbūras

Ačiū, ponas Pirmininke.

Noriu pasveikinti pranešėją Giovanni Pittella su puikiu pranešimu ir padėkoti jam už konstruktyvų bendradarbiavimą pirmojo biudžeto skaitymo Europos Parlamente metu.

Esu patenkinta, kad Biudžeto komitete mums pavyko priimti sprendimus dėl svarbiausių prioritetų - ES konkurencingumo ir sanglaudos geresnio finansavimo, paramos smulkiam ir vidutiniam verslui, kitoms Lisabonos strategijos įgyvendinimo priemonėmis, piliečių saugumo gerinimui, pastarosios ES plėtros įtvirtinimui ir ES kaip pasaulinio partnerio vaidmens didinimui. Šiems prioritetams turi būti sutelktos mūsų pastangos 2006 metais. Ir jei Taryba pritars EP pasiūlymui dėl lankstumo instrumento, mes turėsime pakankamai resursų Irako ir Afganistano rekonstrukcijai finansuoti ir kad kelios Azijos šalys gautų būtiną pagalbą vykdyti atstatymo darbus po cunamio.

2006-ieji metai yra išskirtiniai metai biudžeto požiūriu - tai paskutinieji šio finansinio laikotarpio metai, ir Taryboje nepavyko pasiekti konsensuso dėl naujos finansinės perspektyvos. Kadangi pasirengimai naujai ES plėtros bangai turi vykti, aš manau, kad Tarybos elgesys yra neatsakingas, nes diskutuojama apie plėtrą, nesutarus dėl jos finansavimo. Todėl EP turi svarstyti labai skirtingas alternatyvas, įskaitant ir blogiausią scenarijų.

Tikiuosi, kad rytoj EP parems svarbiausius Biudžeto komiteto pasiūlymus, ir mes būsime gerai pasirengę lapkričio mėnesį vyksiančiam antrajam taikinamajam posėdžiui su Taryba.