Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Kalbos

« Atgal

2005-09-06
Pasisakymas EP diskusijoje dėl Tarybos teikiamo ES 2006 m. biudžeto projekto

Laima Andrikienė, MEP (EPP-ED)
Pasisakymas diskusijoje

Taryba pristato preliminarų bendrojo biudžeto projektą - 2006 finansiniai metai

EP plenarinė sesija
Strasbūras, 2005 09 06

Ačiū, ponas Pirmininke.

Liepos 15 d. teko dalyvauti taikinamajame EP ir Tarybos posėdyje Briuselyje, prieš kurį Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją, aiškiai parodančią šios ES institucijos poziciją ir prioritetus, formuojant ES 2006 m. biudžetą. Nepaisant tada pareikštos Europos Parlamento kritikos dėl nepakankamų asignavimų įsipareigojimams ir mokėjimams, liepos 15 d. Ekonominių ir finansinių reikalų taryba (ECOFIN) nutarė siūlyti 1,1 milijardo eurų sumažinti asignavimus mokėjimams ir 478 milijonais eurų sumažinti asignavimus įsipareigojimams lyginant su preliminariu biudžeto projektu. Šis pasiūlymas demonstruoja, kad Taryba, mano supratimu, tiesiog ignoruoja realius ES poreikius ir įsipareigojimus.

Priminsiu, kad minėtoje EP rezoliucijoje sakoma, kad Komisijos pateiktas preliminarus biudžeto projektas yra nepakankamas, nes biudžeto požiūriu neatspindi politinių ambicijų, dėl kurių susitarta, ypač susijusių su Lisabonos strategija ir būtinumu stiprinti mažas ir vidutines įmones. Mes taip pat raginome Tarybą pradėti rimtą ir konstruktyvų dialogą su Europos Parlamentu dėl to, kaip įvykdyti šiuos politinius įsipareigojimus. Neįmanoma pasiekti mūsų politinių tikslų, t.y. ekonomikos augimo, konkurencingumo didinimo be didesnių asignavimų moksliniams tyrimams, inovacijoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurios sudaro apie 90 proc. visų ES įmonių.

Mes, Europos Parlamentas, anksčiau akcentavome ir dar kartą pažymime svarbias išorės paramos programas, kurių nebuvo galima numatyti priimant dabartinę finansinę perspektyvą, pavyzdžiui, susijusias su Afganistanu ir Iraku bei neseniai pasiūlytą atstatymo po cunamio programą. Jau preliminariame biudžeto projekte išlaidų kategorija 4 - Išorės veiksmai - mūsų vertinimu buvo nepakankamai finansuojamas, dabar jai numatomus asignavimus Taryba siūlo dar sumažinti. Aš taip pat noriu atkreipti dėmesį į nerimą keliančius sumažinimus, susijusius su tam tikromis geografinėmis ir teminėmis programomis, ir manau, kad reikia iš naujo suderinti biudžeto sumas ir išteklius.

Norėčiau pabrėžti ir Europos kaimynystės politikos svarbą, įskaitant paramą demokratiniams pokyčiams kaimyninėse šalyse.

Dar kartą turiu pabrėžti, kad 10 naujų valstybių narių priėmimas į Europos Sąjungą 2004 m. – ilgo sanglaudos proceso pradžia – yra naujas iššūkis Sanglaudos politikai. O tai reiškia, kad vykdant sanglaudos politiką reikėtų daugiau dėmesio atkreipti į regionus, siekiant ateityje išvengti galimų konfliktų tarp naujųjų sanglaudos valstybių narių ir mažiau išvystytų regionų iš ES 15 valstybių narių.

Baigdama dar kartą prašau Tarybą vadovautis Europos Parlamento suformuluotais prioritetais, formuojant 2006 metų biudžetą, tikėdama, kad nebūtina priminti, jog EP - vienintelė ES institucija, tiesiogiai renkama piliečių, pagal ES teisę turinti ir savo misiją formuojant ir vykdant ES biudžetą.