Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Straipsniai, interviu

« Atgal

2006-06-27
EP narė dr. Laima Andrikienė dėl traumų bei nelaimingų atsitikimų prevencijos ir saugesnės Lietuvos

2006 m. birželio 23 d. Europos Komisija paskelbė Komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai „Dėl veiksmų saugesnės Europos labui" ir pasiūlymus ES Tarybos rekomendacijai dėl nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencijos. Šis straipsnis parengtas Europos Parlamento narės dr. Laimos Andrikienės kalbos per „Žinių radiją " laidoje „Dienos klausimas" (2006 06 27) pagrindu.

Komunikato ir rekomendacijos esmė
Europos Komisijos komunikato ir pasiūlymų ES Tarybos rekomendacijai tikslas - sumažinti nelaimingų atsitikimų ir traumų skaičių ES valstybėse, taip pat sumažinti sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų išlaidas traumoms ir jų pasekmėms. Tai, mano supratimu, dar vienas įrodymas, kad kai Lietuvos valdžia tiesiog nemato problemos arba neranda laiko ir lėšų ją spręsti, į pagalbą ateina Europos Sąjunga, parodydama, kur yra problema, palyginimui pademonstruodama kitų šalių pasiekimus, patyrimą ir gerus pavyzdžius, kaip turėtų ir galėtų būti, ir dar pasiūlydama finansinę paramą problemai spręsti. Šiuo atveju - tai traumos ir nelaimingi atsitikimai, reportažų apie kuriuos apstu Lietuvos žiniasklaidoje, tačiau priemonių plano, Vyriausybės politikos šioms problemoms spręsti arba nėra, arba jos neveikia.

Europos Komisijos Komunikate konstatuojama, kad kiekvienais metais dėl nelaimingų atsitikimų arba smurto miršta apie 235 000 ES valstybių piliečių. Traumos yra ketvirtoji dažniausia žmonių mirties priežastis ES valstybėse narėse po širdies ir kraujagyslių ligų, vėžio ir kvėpavimo takų ligų. Taip pat pažymima, kad traumos yra pagrindinė vaikų, paauglių ir jaunų suaugusių žmonių mirties priežastis. Daugelis tų, kurie išgyvena po sunkių traumų, visą gyvenimą kenčia dėl pablogėjusios sveikatos, o nelaimingi atsitikimai ir traumos yra pagrindinė jaunų žmonių nuolatinės negalios priežastis. Europos Komisijos Komunikate taip pat pabrėžiama, kad dėl traumų į ligonines kasmet paguldoma vidutiniškai apie 6,8 mln. žmonių. Traumos yra didžiulė finansinė našta sveikatos ir socialinio aprūpinimo sistemoms.

Dokumentuose yra ir labai liūdnos statistikos apie Lietuvą, mūsų valstybė juose minima ne kartą. Pavyzdžiui, teigiama, kad mirtingumas dėl traumų Europos Sąjungoje mažiausias yra Jungtinėje Karalystėje ir Olandijoje (27 mirtys 100 000 gyventojų), o didžiausias - Lietuvoje, kur 100 000 gyventojų tenka 143 mirtys (Latvijoje ir Estijoje - 129).

ES prioritetai
Be to, nurodyta, kad Bendrijos (ES) veiksmų plane Komisija nustatė svarbiausias prioritetines sritis, kurioms taikytinos traumų prevencijos priemonės, ir tos prioritetinės sritys yra šios: vaikų ir paauglių saugumas, pagyvenusių žmonių saugumas, pažeidžiamų eismo dalyvių (vaikai, pagyvenę žmonės, žmonės su negalia, dviratininkai, riedutininkai, pėstieji) saugumas, sporto traumų prevencija, savižalos, įskaitant savižudybes, prevencija ir smurto prevencija.

Lietuva turės parengti ir įgyvendinti nacionalinį veiksmų planą
Europos Komisija ir Taryba turės atlikti savo darbo dalį (įskaitant tai, kad praėjus ketveriems metams po šios rekomendacijos priėmimo bus parengta vertinimo ataskaita, kurioje bus nustatyta, ar pasiūlytos priemonės yra veiksmingos ir ar reikalingi tolimesni veiksmai), o visos nacionalinės vyriausybės, taip pat ir Lietuvos vyriausybė turės parengti nacionalinį veiksmų planą ir jį įgyvendinti, prižiūrint Europos Komisijai. Reikės keistis informacija su kitomis šalimis per bendrą informacinę sistemą, sukurtą šiam tikslui, taip pat perimti gerą patyrimą iš kitų valstybių, kurios turėjo panašių problemų ir su jomis sėkmingai susitvarkė.

Kas toliau?
Nors mano minėtuose dokumentuose apie tai nekalbama, neabejoju, kad Lietuvoje turėsime susirūpinti ir mūsų alkoholio vartojimo įpročiais, nes daugeliu atvejų smurtauja, kitus ir save žaloja neblaivūs žmonės. Jei norėsime nebūti pirmieji Europos Sąjungoje traumų ir nelaimingų atsitikimų srityje, norėsime nebūti nesaugiausia ES valstybe, kokia dabar esame, tuomet turėsime užleisti savo pozicijas ir alkoholio vartojimo srityje, turėsime keisti savo alkoholio vartojimo įpročius. Nelengva užduotis, bet kitas kelias vargu ar yra.