Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Šypsenos

« Atgal

2006-02-09
Ištraukos iš 9 - 10 klasių mokinių rašinių

Kai kurios beždžionės medžiuose kaba aukštyn galva.

Aš puoliau gelbėti skęstančio draugo, nes jis buvo su mano glaudėmis.

Šienapjūtės dainose apdainuojami mergelės ir grėblio santykiai.

Žemaitė su baudžiauninkų vaikais santykiaudavo per tvorą.

Per šienapjūtę skambėdavo dainos, surištos su šieno pjovimu.

Jeigu Veroniką perkeltume į dabartines sąlygas, jai nebūtų reikėję žudytis, ir ji dar gautų pašalpą.

Kovos lauke girdėjosi numirėlių šauksmai ir dejonės.

Ant savo galo vabalas turi švieselę, kuria ir vilioja pateles.

Rašytoja buvo jautri daugelyje savo vietų...

Tarasas Bulba turėjo du sūnus: Ostapą ir Benderį.

Pačios gražiausios rajono karvės prizą išlošė mūsų gerbiamoji mero žmona.

Ir tada kunigaikštis Gediminas pasiuntė kryžiuočiams telegramą...

Kaktusas nukrito ant katinėlio ir sukniaukė iš skausmo.

Ana Karenina nesurado tikro vyro ir todėl atsigulė po traukiniu.

Visi poeto eilėraščiai buvo rimuoti, kas kitiems poetams retai pasitaiko...

Ji buvo labai išsilavinusi, todėl kvėpinosi kvepalais.

Perskaitęs savo „$Dievų mišką" Sruoga sužinojo, kaip sunku jam buvo koncentracijos stovykloje.

Tiškevičiai, nors ir aristokratai, buvo inteligentiški žmonės.

Veronika buvo išdidi ir nusiskandino kaip tankistas.

Po kiemą vaikštinėjo vištos, antys ir kitoks šlamštas.

Karvė - tai didelis gyvūnas, kuris savo kampuose turi kojas.

Princas palaikė Undinėlę moterimi, nes nematė jos žemiau juosmens.

Jis buvo pasiturintis ūkininkas: turėjo kiaulę, arklį ir žmoną...

Po to, kai Oneginas išvažiavo, Tatjana dažnai lankydavosi jo kabinete ir palaipsniui tapo moterimi.

Dubrovskis santykiaudavo su Maša per šoną.

It šuo sustaugė nežmonišku balsu.

Vronskis susiėjo su Ana nauju, nepriimtinu mūsų šalyje būdu.

Barklajus atsikėlė ir pamatė išdraskytus savo kareivių užpakalius.

Tatjana važiavo karietoje su atviru užpakaliu.

Kunigaikštis Nechliudovas buvo inteligentiškas žmogus, todėl dažnai šlapindavosi kvepalais.

Pavelas Petrovičius atvažiavo į dvikovą su baltais pantalonais.

Jie išsiskyrė ir pasigirdo šūvis.

- Och! - tarė jis laužyta lietuvių kalba.

Ant ežero kranto melžėja melžė karves, o vandenyje viskas atsispindėjo atvirkščiai...

Pjero užpakalyje kažkas baisiai sušnypštė ir... sprogo bomba.

Iš miško girdėjosi mergaitės riksmas, palaipsniui pereinantis į moterišką.

Jos plaukai išsimėtė ant pagalvės, ant kurios gulėjo jos galva, apdengdami jos veidą.

Tarasas Bulba sušuko savo sūnui: „Kuo tave padariau, tuo ir užmušiu!".

Mūsų kolūkyje kiekviena melžėja duoda vidutiniškai po 10 litrų pieno per dieną.

Pirmoji karvių grupė, kaip ir pirmoji meilė, įsimena visam gyvenimui.

Visas parduotuvės pardavėjo užpakalinis praėjimas buvo užverstas dėžėmis.

Makulatūros rinkimo dieną visi berniukai ateina su forma, o mergaitės - beformės.

Nagulnovas vaikštinėjo po kaimą ir savo ginklu gąsdino moteris.

Sobakevičius net savo išvaizda buvo panašus į šunį.

Melžėja karves iš baubimo pažįsta.

Su karve atlikau kontrolinį melžimą.

Adelė ir Jonas visiškai neprižiūri kolūkio arklių, kurie dažniausiai būna girti.

Jis visuomet toks būdavo: rankose šautuvas, o pats visuomet priekyje.

Vieno darbininko prie sėjamosios palikti negalima, nes gali pavogti.

Kolūkiečiams buvo duodamas blogos kokybės šienas, neėdamas.

Tą dieną vandens vežėjas iš pat ryto daug gėrė, todėl karvėms neužteko vandens.

Mūsų mokykloje nėra jokio vyriško auklėjimo, todėl berniukai vaikščioja kažkokie... belyčiai.

Praktikos metu kiekviena moksleivė privalėjo įregistruoti ir atlikti penkis gimdymus.

Plaukai sušukuoti į užpakalį.

Vairuotojas bijojo vietos, iš kurios pasirodo vaikai.

Į nušienautą pievą paskyriau arklį su jauna grėbėja.

Mūsų planetoje dar yra daug vietų, kur nestovėjo ne tik žmogaus, bet ir mokslininko koja.

Auklėtoja yra nervuotas daiktas.

Pilietis J. B. pragėrė 2 avis, 10 vištų, karvę, žmoną ir kitus gyvulius.

Darbo didvyrio vardą jis užsidirbo ant garvežio.

Radistas užsidėjo antausius.

Automobilis apvirto ir užsimušė.

Gydytojai dažnai būna moterimis ir net karininkais.

Kad apsaugotume soliterį nuo ligų, reikia dažnai plauti rankas.

Surinktas vaistažoles pardavėm vaistinei kartu su klasės auklėtoja.

Pasiklausius senovės dainų, galima manyti, kad iš karo grįžta tik vieni arkliai.

Kambaryje sėdėjo du žmonės ir milicininkas...

Berniukai kvėpuoja pilvu, o mergaitės - šlaunimis.

Mokinius panaudoja skiepijimui prieš šiltinę.

Kai senovės egiptiečiai mirdavo, jie išsibalzamuodavo.

Žana d'Ark buvo vienintelė mergelė Prancūzijoje, už ką ir susilaukė bausmės.

Brisius paseno ir nebetiko naudojimui.

Lietingu laikotarpiu be lietsargio žmonės apsišlapina.

Prie carų už rūkymą nukirsdavo galvą, bet ir nukirtus atkaklūs vis tiek rūkė.

Aš nuo pat vaikystės svajojau būti gydytoju ir pjaustyti žmonėms rankas, kojas ir kitus jiems reikalingus organus.

Tigras - tai ta pati, tik didingai alkana katė.

Žiaunos - tai žmogaus kaukolės dalis.

Vartininko akys, kaip ir jo kojos, bėgiojo paskui kamuolį.

Su barzda, bet labai stiprus žaidėjas.

Mergaitės ėjo sniegu ir draugiškai girgždėjo kojomis.

Komjaunuoliai darbavosi dieną ir naktį, nepadedami rankų, nesikeldami iš patalo.

Upėje mirksėjo žvaigždės.

Geriausi mokiniai talpinami į stendą.

Prieš arimo varžybas žemės ūkio inžinieriai kruopščiai patikrino kiekvieno traktoriaus techninį stovį ir teorines žinias.

Žuvims patinka skystas deguonis, bet jos plaukioja vandenyje.