Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Apie darbą

« Atgal

2004-06-09
Anoniminių diskusijų vertinimas: Balsavo už konservatorius, o manė, kad už Darbo partiją

Atviros Lietuvos fondas ir politikos savaitraštis “Atgimimas” baigė balandžio mėnesio pabaigoje pradėtas anonimines interneto diskusijas tarp mažų miestelių bendruomenių ir politikų. .

Pirmą kartą Lietuvoje įgyvendintos iniciatyvos rezultatai leidžia daryti keletą apibrendrinimų. .

Pirmiausia, Lietuvos politinės partijos neturi pakankamai ryškių skiriamųjų ženklų (idelogijos, retorikos, programinių prioritetų) arba nepakankamai gerai pateikia juos Lietuvos rinkėjams. .

Antra, piliečiai dažnai renkasi politikus pagal išankstines nuostatas arba asmenines simpatijas, o ne pagal jų deklaruojamas vertybes .

Penkių bendruomenių – Ežerėlio (Kauno raj.), Užpalių (Utenos raj.), Kintų (Šilutės raj.), Priekulės (Klaipėdos raj.) ir Ūdrijos (Alytaus raj.) - gyventojai, dalyvavę šiame projekte, galėjo pasitikrinti, kas turi daugiausiai įtakos jų apsisprendimui per rinkimus: žiniasklaidos, viešųjų ryšių pagalba suformuotas politiko įvaizdis ar politiko idėjos ir pasiūlymai, kaip spręsti problemas. .

Daugiausia simpatijų tarp penkių Lietuvos bendruomenių gyventojų sulaukė politikas, pasivadinęs slapyvardžiu Pušis, laimėjęs diskusijas dviejose iš trijų Lietuvos bendruomenių – Kintuose ir Ūdrijoje. Trečiojoje bendrijoje - Užpalių - Pušis pirmąja vieta pasidalijo su kitos partijos atstovu. Pušies slapyvardžiu buvo pasivadinusi Laima Andrikienė, dalyvaujanti Europos Parlamento rinkimuose Tėvynės Sąjungos sąraše. .

Priekulės bendruomenės atstovai atidavė balsus už Egidijų Vareikį, taip pat Tėvynės Sąjungos kandidatą, Užpaliai – už Andrių Romanovskį, EP rinkimuose dalyvaujantį Liberalų ir centro sąjungos sąraše, o Ežerėlio bendruomenė – socialdemokratei Sigitai Burbienei. Šie politikai buvo pasivadinę atitinkamai Lokio, Piliečio ir Eglės slapyvardžiais. .

Vertindami slapyvardžiais prisidengusių politikų partiškumą, bendruomenių atstovai manė, kad Pušis (L.Andrikienė) yra arba LSDP, arba Darbo partijos atstovė, Eglė (S.Burbienė) – liberalcentristė arba socialdemokratė, Pilietis (A.Romanovskis) - konservatorius arba socialdemokratas, o dėl Lokio (E.Vareikio) priklausomybės kuriai nors partijai žmonės nesiryžo spėlioti. .

Projekto pabaigoje pildydami anketas, kuriose buvo surašytos realios diskusijose dalyvavusių politikų pavardės, bendruomenių gyventojai palankiausiai įvertino Liberalų ir centro sąjungos atstovą Eugenijų Gentvilą. Palankiai buvo vertinami Tėvynės Sąjungos, Liberalų ir centro atstovai, mažiau palankumo sulaukė liberalai demokratai ir socialliberalai. .

Projekto iniciatoriai - ALF ir politikos savaitraštis “Atgimimas” - siekė, kad kaimo ir mažų miestelių bendruomenės artimiau susipažintų su politikais, dalyvaujančiais Europos Parlamento rinkimuose, jų idėjomis ir partijų programomis. .

Su bendruomenėmis neatsisakė bendrauti visų didžiųjų politinių partijų, išskyrus Darbo partiją, atstovai: E.Gentvilas, A.Romanovskis, L.Andrikienė, E.Vareikis, A.Ažubalis, E.Maldeikis, S.Burbienė, A.Sakalas, M.Bastys, V.Stankevičius, A.Valionis, E.Šablinskas, A.Saudargas, I.Vėgėlė, A.Grumadas ir A.Poplavskis. .

Diskusijas tarp slapyvardžiais pasivadinusių politikų ir bendruomenės gyventojų moderavo politologai ir politikos apžvalgininkai Vladas Laučius, Andrius Navickas, Lauras Bielinis, Virgis Savukynas ir Virgis Valentinavičius. .

Panašias anonimines diskusijas tarp politikų ir bendruomenių organizatoriai ketina pratęsti ir per rinkimų kampaniją į Seimą. .

Daugiau informacijos: .

Diana Vilytė ALF direktorė tel. + 370 5 266 1200 + 370 699 57653.

Indrė Makaraitytė „Atgimimo" vyr. Redaktorė Tel. + 370 5 231 3424 + 370 685 12732