Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Apie darbą

« Atgal

2004-03-01
Ar sugebėsime tinkamai pasinaudoti ES pinigais?

Kauno diena, 2004 m. kovas.

Prieš kokį mėnesį Kauno televizija ankstų rytą retransliavo Vilniaus TV laidą „Europulsas”, kurioje buvo kalbama apie tai, ar sugebėsime pasinaudoti Europos Sąjungos pinigais – ES struktūrinių fondų lėšomis. Tikriausiai nedaug žmonių tą ankstų rytą apskritai įsijungė televizorius, o pamatyti šią laidą daugeliui būtų buvę neprošal. .

Kadangi Kauno kolegija (turinti savo padalinius Druskininkuose, Kėdainiuose ir kitur), kurios bendruomenės narė esu, taip pat planuoja ir kryptingai dirba, siekdama pasinaudoti ES lėšomis įvairiems projektams, man minėta laida buvo labai svarbi ir įdomi. .

Laidoje dalyvavo Lietuvos teisės universiteto Valstybinio valdymo fakulteto dekanė, buvusi Europos reikalų ministrė dr.Laima Andrikienė ir Verslo paramos agentūros atstovas. .

Laima Andrikienė labai konkrečiai ir aiškiai išdėstė, kas ir kokie yra ES struktūriniai fondai, kas gali pasinaudoti jų lėšomis, ką jau dabar galima ir reikia daryti verslininkams, mokykloms, universitetams, savivaldybėms, viešosioms įstaigoms, ūkininkams, kad spėtų laiku parengti kokybiškus projektus lėšoms gauti. .

Laidoje buvo aptartas ir Bendrasis programavimo dokumentas, kuris, pasak Laimos Andrikienės, bus teisinis pagrindas ir pagrindinis finansinis planas 2004-2006 metais skirstant ES struktūrinių fondų lėšas. .

L.Andrikienė paminėjo ir lėšų apimtį – 1,336 milijardus eurų – t.y. pinigus, kuriuos per 2004-2006 m. Lietuva gali gauti vien iš ES struktūrinių fondų (Europos socialinis fondas, Europos regioninės plėtros fondas, Europos žemės ūkio garantijų ir orientavimo fondas ir Žuvininkystės paramos finansinis instrumentas) ir Sanglaudos fondo. Rašau „Lietuva gali gauti”, nes laidoje buvo ne kartą paminėta: su sąlyga, jei Lietuva sugebės parengti tinkamus, kokybiškus, reikalavimus atitinkančius projektus. .

Laima Andrikienė teisingai pažymėjo, kad projektų rengimo ir vykdymo patirtį kai kas jau spėjo įgyti, dalyvaudami iki šiol veikusiose ES finansuojamose programose (PHARE, SAPARD ir ISPA), jų rengtuose konkursuose. Tą galima pasakyti ir apie Kauno universitetus, kolegiją, verslo įmones. Šis patyrimas dabar labai pravers, tačiau, žinoma, rengti paraiškas gali ir tie, kurie tokio patyrimo neturi. Kas žino: gal kaip tik jiems pavyks parengti geriausius projektus?! .

Tokių informacinių laidų reikėtų rengti kuo daugiau, kad žmonės gautų reikalingą informaciją, kad kuo mažiau būtų tokių, kurie dejuotų, kad „mes nieko nežinojom”. Ir dar: tokiose laidose turi dalyvauti žmonės, kurie sugeba aiškiai ir suprantamai išdėstyti reikalą. Būtent tai – profesionalus, logiškas, konkretus ir suprantamas Laimos Andrikienės kalbėjimas laidoje – ir paskatino mane parašyti šį laišką spaudai. Iki tol teko dalyvauti ne viename renginyje, kur pranešėjai nesugeba kalbėti suprantamai. Ir tuomet rezultatas, kaipžinia, būna atvirkščias: vietoj to, kad taptų aiškiau, reikalas pasidaro visai neaiškus. .

Birutė Nenortaitė, Kauno kolegijos katedros vedėja