Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Apie darbą

« Atgal

2004-11-05
Dr.Laima Andrikienė - Lietuvos atstovė Europos Parlamente

Dr. Laima Andrikienė yra Europos Parlamento Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) ir Europos demokratų frakcijos narė. Laima Andrikienė dirba šiuose Europos Parlamento komitetuose:

1. Biudžeto komitete - narė

2. Užsienio reikalų komitete - komiteto nario pavaduotoja (substitute member)

3. Laikinajame komitete dėl išsiplėtusios Europos Sąjungos politikos sunkumų ir biudžetinių priemonių 2007 - 2013 metams - nario pavaduotoja

4. Žmogaus teisių pakomitetyje - narė

Laima Andrikienė taip pat yra šių parlamentinių delegacijų narė:

1. ES - Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo delegacijos narė

2. ES - Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo delegacijos narė

Be to, Laima Andrikienė taip pat dalyvauja parlamentarų grupių (Intergroups) veikloje:

· Baltic Europe

· Kaliningrado

· Tibeto

· Miškų (Forestry) ir kitose.

L.Andrikienė į Europos Parlamentą buvo išrinkta kaip Tėvynės Sąjungos kandidatė: reitingavimo metu, gavusi per 70 tūkstančių pirmumo balsų, iš penktosios kandidatų sąrašo vietos ji pakilo į antrąją ir buvo išrinkta į EP.

Laimos Andrikienės tikslas - stipri Lietuva stiprioje Europos Sąjungoje.

Europos Parlamente dr.Laima Andrikienė dirba nuo šių metų liepos mėnesio. Per šį laikotarpį parlamentarė įvykdė keletą užsibrėžtų tikslų.

Pirma, L. Andrikienė siekia, kad Europos Parlamentas girdėtų Lietuvos balsą. Nuo savo darbo Europos Parlamente pradžios deputatė reguliariai išsako aktualias Lietuvai pozicijas per plenarines sesijas, frakcijos, komitetų posėdžius.

Antra, dirbdama EP Biudžeto komitete, o tap pat Laikinajame komitete dėl 2007-2013 m. finansinės perspektyvos, kuriam vadovauja pats EP prezidentas p.Chose Borelis, L. Andrikienė aktyviai dirba, sudarant ES 2005 m. biudžeto projektą. Lietuvos atstovė EP jau sulaukė nemažo kolegų pripažinimo: ji paskirta ES 2006 m. biudžeto šešėline (shadow) pranešėja, ji taip pat kaip viena iš Europos Parlamento atstovų dalyvaus sutaikinamajame (consiliation) posėdyje su Europos taryba dėl 2005 m. biudžeto projekto, kuris vyks Briuselyje lapkričio 25 dieną. Spręsdama ES biudžeto formavimo, koregavimo klausimus, Lietuvos atstovė taip pat stebi, kaip formuojamas Lietuvos biudžetas, siekia šių dviejų biudžetų prioritetų suderinamumo, efektyvaus ES biudžeto vykdymo.

Trečia, dirbdama EP Užsienio reikalų komitete, Žmogaus teisių pakomitetyje Laima Andrikienė siekia, kad rytinė Lietuvos kaimynė Rusija laikytųsi geros kaimynystės ir bendrabūvio principų ir normų.

Paaštrėjus santykiams su Rusija dėl Kaliningrado tranzito Laima Andrikienė Europos Parlamente yra ne vieną kartą pareiškusi pozicijas dėl kilusio Rusijos spaudimo Lietuvai: „Rusija turi iki galo suvokti, kad nuo šių metų gegužės 1 d. Lietuva yra Europos Sąjungos dalis, ir bet kokia provokacija prieš Lietuvą ar nepagrįsti reikalavimai jai yra provokacija prieš Europos Sąjungą. Be to, Lietuva po keleto metų taps Šengeno erdvės dalimi, todėl reikalavimai dėl prekių ir asmenų tranzito, kuriuos Lietuva kelia savo kaimynams, nepriklausantiems Europos Sąjungai, nėra sugalvoti specialiai Rusijai ar tuo labiau laužti iš piršto. Europos Sąjunga saugo savo rinką, priklausymas arba integracija į Šengeno erdvę turi savus reikalavimus, kurių turi laikytis visi, taip pat ir tokia didelė valstybė kaip Rusija ar jos dalis - Kaliningrado sritis", sakė Laima Andrikienė per ES - Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo delegacijos posėdį.

Europarlamentarė ne vieną kartą yra kalbėjusi Europos Parlamente ir apie ES santykius su kita Lietuvos rytine kaimyne – Baltarusija, pažymėdama, kad su ten įsigalėjusiu nedemokratiniu režimu reikia kovoti realiais darbais. Europos Parlamento plenarinės sesijos metu ji pasiūlė atnaujinti bendrą lietuvių ir baltarusių žurnalistų projektą – radijo transliacijas baltarusių ir rusų kalbomis iš Lietuvos teritorijos ir jau iš 2005 m. ES biudžeto skirti lėšų šiam projektui įgyvendinti.

“Keli milijonai eurų per metus ES nenuskurdintų, tačiau, mano manymu, būtų kur kas efektyvesnis pilietinių, demokratinių iniciatyvų ir tradicijų stiprinimo būdas, nei siųsti Europos Parlamento, Europos Sąjungos delegacijas stebėti rinkimus, atlikti monitoringą, fiksuoti situaciją de facto ar grąsinti Minskui sankcijomis", - pasisakė parlamentarė.

Be to, plenariniame EP posėdyje Strasbūre praėjusią savaitę Lietuvos atstovė pasiūlė ES lėšomis realizuoti ir dar vieną projektą – priimti į Lietuvos universitetus tęsti studijas A.Lukašenkos režimo uždaryto Baltarusijos humanitarinio universiteto studentus, kuriuos galėtų priimti Vilniaus universitetas, Lietuvos teisės universitetas, kai kurie kiti.

L. Andrikienė kiekvieną savaitgalį grįžta iš Europos Parlamento darbuotis į Lietuvą. Ji susitinka su Lietuvos gyventojais, verslininkais, politikais, įvairių interesų grupių atstovais.

„Aš dirbu Europos Parlamente, todėl turiu žinoti apie realius Lietuvos žmonių poreikius, Vyriausybės sprendžiamas problemas, rengiamus projektus ne tik iš spaudos, o iš pirmųjų lūpų, kad galėčiau efektyviai atstovauti Lietuvos interesus Europos Parlamente, o reikalui esant ir kitose institucijose. Europos interesas, jei jame nėra Lietuvos intereso, man nėra joks europinis interesas, o greičiau tuščias garsas", - sako L. Andrikienė.