Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Apie darbą

« Atgal

2006-03-10
EUROPOS DIENOS ŠVENTĖ MARIJAMPOLĖJE

EUROPOS DIENOS ŠVENTĖJE MARIJAMPOLĖJE - GARBINGA VIEŠNIA IŠ EUROPOS PARLAMENTO

Projektas „Pradedame 25"

... 2006 m. kovo 9 dieną Marijampolės Profesinio rengimo centras, dalyvaudamas Europos Komisijos finansuojamame projekte „Pradedame 25: plėtra skirta mums visiems" (Starting in 25: The Enlargement is For Us), surengė Europos dienos šventę. Tai renginys, skirtas projekto produktų ir rezultatų sklaidai. Tokios šventės vyko kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje. O partnerių čia iš viso septynios šalys: Italija, Ispanija, Prancūzija, Vengrija, Lenkija, Suomija ir Lietuva. Renginio datą derinome su projekto koordinatoriais italais, Palermo miesto savivaldybės Bendruomenės fondų ir strateginio planavimo skyriaus komanda, taip, kad jiems patogu būtų vienu kartu aplankyti keletą partnerių šalių ( į Lietuvą jos atskrido iš Suomijos), ir visai netikėtai paaiškėjo, jog Europos diena mūsų Centre „atsirado“ visai šalia Nepriklausomybės atkūrimo dienos, Kovo 11-osios.

Mūsų projektas yra apie Europos Sąjungos plėtrą ir skirtas jaunimui, kad šis paprastai, žaidimo forma gautų reikiamos informacijos apie ES šalis nares, senąsias ir naująsias, kurioms pristatyti specialiai sukūrėme filmą bei projekto internetiniame puslapyje patalpinome 100 ES plėtrą iliustruojančių nuotraukų. Be to, parengėme klausimyną apie ES institucijas, sukūrėme kompiuterinius žaidimus, kuriuos žaisdami mokiniai lengvai gali mokytis geografijos, susipažinti su būdingiausiais kiekvienos šalies architektūros paminklais, įsiminti visų šalių vėliavas.

Šventė kokios dar nebuvo

Magėjo iš tiesų šią šventę padaryti išskirtinę, tokią, kokios mūsų Centre dar nebuvo. Galvojant, kas gali suteikti renginiui solidumo, kilo idėja pasikviesti Europos Parlamento narę Laimutę Andrikienę. Ne šiaip europarlamentarą, ne bet ką, bet būtent ją. Nežinia kodėl net nekilo mintis pasikviesti ką nors kitą. Gal dėl to, kad L. Andrikienė prieš tai dėstė Universitete ir turi patyrimo su jaunais žmonėmis? Gal dėl jos pačios jauno amžiaus? Gal apskritai dėl to, kad ji visada žavėjo savo, kaip politikės, energija, drąsiomis ir naujoviškomis idėjomis?.. O gal dėl to, kad vis dar prisiminė nuoširdi ir jautri jos kalba, pasakyta pereitų metų Kovo 11-osios minėjime?.. O gal apskritai todėl, kad ji, nors ilgai politikoje, Lietuvos Seime, o dabar ir Europos Parlamente, vis dėlto atrodo tokia šilta ir žmogiška, kad paprasčiausiai gali imti ir atsakyti į visai nepažįstamo žmogaus elektroninį laišką?..

Taip ir įvyko. Sėdau, internete susiradau p. Laimos puslapį, elektroninio pašto adresą ir parašiau. Be jokios išankstinės pažinties ar protekcijos. Parašiau ir ėmiau dvejoti - o gal klydau, gal vis dėlto nekreips dėmesio į provincijos profesinio rengimo įstaigos kvietimą ? Kai atėjo atsakymas su žodžiais „mielai dalyvausiu, tik pasakykit, kur ir kada atvykti“, netvėriau džiaugsmu, nes mano nuojauta iš tiesų neapgavo! Ji iš tiesų yra paprasta ir žmogiška.

Netruko prabėgti tie beveik du mėnesiai po pirmo mūsų pasikeitimo elektroniniais laiškais, ir p. Laima jau Marijampolėje. Jos pačios žodžiais - renginys pavyko ir buvo įdomus.

Nuo pat ryto į Marijampolės Profesinio rengimo centrą rinkosi svečiai: profesinio rengimo centrų atstovai, mokiniai ir vadovai bei mokytojai iš Utenos, Tauragės, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Veisiejų technologijų ir verslo mokyklos, Marijampolės kolegijos, miesto mokyklų ir Rygiškių Jono gimnazijos. Šventėje taip pat dalyvavo miestą atstovaujantis LR Seimo narys A. Rimas, projekto koordinatorės iš Italijos Sonia Prester ir Marcella Aiello.

Renginio metu mokiniai rungtyniavo, žaisdami projekto kompiuterinius žaidimus, piešiniais išreikšdami savo Europos Sąjungos viziją. Aišku, buvo ir dovanų - visa dėžė suvenyrų iš Briuselio, kuriuos mokiniams dovanojo ponia Laima.

Bet pati didžiausia dovana - tai Laimos „pamoka“ apie Europos Parlamento veiklą ir darbą jame. Labai paprastai ir suprantamai europarlamentarė papasakojo mokiniams apie šią mums dar gana mažai pažįstamą naujosios Europos valdymo instituciją, apie tai, kaip kiekvienas čia svarstomas ir priimamas įstatymas tiesiogiai paliečia kiekvieno mūsų gyvenimą.

Diskusija apie profesinio rengimo vietą įgyvendinant ES Lisabonos strategiją

Kol mokiniai rungtyniavo, mokymo institucijų vadovai ir mokytojai kartu su parlamentarais iš Europos Parlamento ir Lietuvos Seimo dalyvavo apskritojo stalo diskusijoje „Profesinio rengimo institucijų perspektyvos Lisabonos strategijos tikslų šviesoje“. Profesiniam rengimui Europos Sąjungoje šiuo metu yra skiriamas didžiulis dėmesys, daug fondų finansuoja mokytojų tobulinimąsi, mokinių stažuotes, siekiama, kad viduriniosios grandies specialistai, profesinių ir technikos mokyklų absolventai įgytų ne tik kvalifikaciją, bet taptų išsilavinusiais savo bendruomenės nariais. Būtina išnaudoti visas galimybes, auklėjant jaunus žmones visaverčiais piliečiais, sugebančiais kurti savo ateitį, konkuruoti nuolat besikeičiančioje Lietuvos ir visos Europos darbo rinkoje. Būtent šiam tikslui galima panaudoti Europos Sąjungos fondų finansinę paramą. Ponia Laima, būdama Europos Parlamento Biudžeto komiteto narė, patarė mokyklų vadovams, kaip ieškoti galimybių Europos Sąjungos paramai gauti, kokie projektai yra finansuojami tiesiogiai Europos Komisijos, kur konkursai yra ne tokie dideli, kaip Lietuvoje. Ši informacija bus naudinga visoms dalyvavusioms mokymo institucijoms, paskatino naujiems projektams ir darbams. O užsimezgusi draugystė su Europos Parlamento nare Laima Andrikiene, tikimės, nesibaigs šiuo šventiniu renginiu. 

Rasa Zygmantaitė
Marijampolės PR centro Vystymo skyriaus vedėja