Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Apie darbą

« Atgal

2006-03-07
Aistė Vasiliauskaitė: Kaip mums atstovauja europarlamentarai (3)

Praėjusį rudenį (2005 m. rugsėjo 1 d. ir spalio viduryje) skaitėte du mano straipsnius, kaip mums, Lietuvos piliečiams, atstovaujama Europos Parlamente. Apie tai, kaip ir ką dirba trylika mūsų europarlamentarų, rašiau remdamasi duomenimis, kurie skelbiami Europos Parlamento tinklapyje ir yra prieinami kiekvienam Lietuvos piliečiui, kuris moka naudotis kompiuteriu ir internetu.

Šis straipsnis – naujos pastabos ir apibendrinimai apie mūsų atstovų darbą, nes nuo šio Europos Parlamento darbo pradžios jau praėjo kiek daugiau nei pusantrų metų, buvo laiko įsibėgėti, apsiprasti net politikos naujokams. Taigi kaip atrodo mūsų atstovai šiandien?

Lietuviai įsisiautėjo?

Paskutinė Europos Parlamento plenarinė sesija Strasbūre buvo neeilinė: tokio Lietuvos atstovų aktyvumo plenarinių posėdžių salė dar nebuvo mačiusi! Kalbėjo visi lietuviai, išskyrus Jolantą Dičkutę, Arūną Degutį, Gintarą Didžioką ir Aloyzą Sakalą. Justas Vincas Paleckis dalyvavo net šešių klausimų diskusijose, Danutė Budreikaitė – keturių, Laima Andrikienė – trijų, Rolandas Pavilionis – dviejų!.. Gal Lietuvos atstovai buvo paveikti Vasario 16-osios nuotaikų ir būdami toli nuo Tėvynės stengėsi nešti Lietuvos vėliavą aukštai iškėlę?.. Nežinia, kokios buvo jų paskatos, nes tą savaitę buvo ir kitokių pavyzdžių: kaip jau buvo skelbta Lietuvos spaudoje, dėl visai ES ir Lietuvai labai svarbios Paslaugų direktyvos, dėl kurios antradienį Strasbūre į mitingą susirinko 30 tūkstančių įvairių valstybių atstovų, balsavimuose, kurie vyko vasario 16 d., nedalyvavo net du Lietuvos atstovai – V. Landsbergis ir A. Degutis. Negerai...

Mūsų atstovų kalbos EP plenariniuose posėdžiuose

Praėjusių metų statistika rodė, kad L. Andrikienė ir V. Landsbergis, Europos centro dešinės atstovai, buvo neabejotini lyderiai, aktyviausiai dalyvaujantys diskusijose Europos Parlamente ir tvirtai ginantys Lietuvos pozicijas.

Remiantis naujausiais duomenimis, lydere ir toliau išlieka L. Andrikienė, kuri Europos Parlamento plenarinėse sesijose pasisakė jau 27 kartus (žr. 1 lentelę). Beveik tiek pat kalbėjo profesorius V. Landsbergis, kuris pasisakė 25 kartus. Beje, lyderius bando vytis ir J. V. Paleckis, kuris savo nuomonę Europos Parlamente dėstė jau 22 kartus (juk vien paskutinės plenarinės sesijos „derlius“ – 6 pasisakymai per keturias dienas!). Na, o daugumos Darbo partijos atstovų rezultatų vis dar nematyti, jie ir toliau lieka neaktyviausi. Kiek geriau atrodo valstietis liaudininkas G. Didžiokas, Eugenijus Gentvilas, darbietis Šarūnas Birutis, bet kažin ar tik tiek iš jų tikėjosi rinkėjai.

1 lentelė

Klausimai Europos Komisijai ir Tarybai

Kaip jau rašiau antrame savo straipsnyje „Mūsiškai EuroParlamente“ (2005-10-19), per kiekvieną Europos Parlamento plenarinę sesiją Strasbūre Europos Komisijos ir Tarybos atstovai žodžiu atsako į parlamentarų iš anksto pateiktus klausimus. Šio Lietuvos atstovų darbo rezultatus galite matyti 2 lentelėje: J. V. Paleckis – 5, L. Andrikienė ir A. Degutis – po 4, o J. Dičkutė, G. Didžiokas, O. Juknevičienė, R. Pavilionis – po nulį. Įdomu analizuoti ir tai, kokie klausimai domino mūsų atstovus. Taigi J. V. Paleckį domino Septintoji bendroji mokslinių tyrimų programa, Austrijos darbo rinkos atvėrimas darbuotojams iš naujųjų ES šalių, ES ir Baltarusijos santykiai. L. Andrikienę – 2007-2013 m. finansinė perspektyva, Lietuvos prisijungimas prie euro zonos, ES Paslaugų direktyvos įgyvendinimo įtaka ES migracijos mastams ir migracijos politikai, ES derybų su Turkija eiga. A. Degutis domėjosi Šengeno sutarties reikalavimų įgyvendinimo finansavimo problemomis, kurias patiria Lietuva, taip pat oro uostų naudotojų komitetų steigimu. A. Sakalas domėjosi Vokietijos ir Rusijos susitarimu dėl dujotiekio tiesimo Baltijos jūroje, V. Landsbergis – ES sienos su Rusija (dėl Estijos) reikalu.

2 lentelė

*(Pažymėtina, kad ankstesniame laikotarpyje iš 22 R. Pavilionio pateiktų 22 klausimų net 20 buvo ta pačia tema – kaip turėtų būti vadinama ES valiuta euras Lietuvoje ir Latvijoje: euro ar euras.)

Iniciatyvos dėl Europos Parlamento rezoliucijų


Dabar pažvelkime, kokios tendencijos vyrauja dar vienoje Lietuvos europarlamentarų darbo srityje – Europos Parlamento rezoliucijų rengime (žr. 3 lentelę). Čia padėtis nėra labai pasikeitusi, vienas kitas mūsų atstovas prisidėjo prie rezoliucijų rengimo, kurios, deja, nėra susijusios su Lietuvos kaip ES narės klausimų sprendimu ar lietuvių padėties Europos Sąjungoje pagerinimu. Tai rezoliucijos apie problemas tokiose šalyse kaip Azerbaidžanas (V. Landsbergis, R. Pavilionis), Kambodža, Iranas (G. Didžiokas), Peru (D. Budreikaitė, A. Degutis), Uzbekistanas (O. Juknevičienė). Nežinau, kaip jums, bet man nuliai nepatinka, o jų šioje lentelėje tikrai daug...

3 lentelė

Trys aktyviausi Lietuvos europarlamentarai


Taigi šiuo metu aktyviausiai dirbantys Lietuvos europarlamentarai yra trys: Laima Andrikienė, Vytautas Landsbergis ir Justas Vincas Paleckis, jiems ant kulnų mina darbietė Danutė Budreikaitė. Detaliau patyrinėjus trijų pirmųjų pastarojo laikotarpio darbą, pasisakymus matyti, kad L. Andrikienei svarbiausios temos buvo ES 2006 m. biudžeto skirstymas, euro įvedimas, Lietuvai naudingos ES Paslaugų direktyvos priėmimas, 2007-2013 m. ES finansinės perspektyvos formavimas, taip pat žmogaus teisių klausimai tokiose šalyse kaip Baltarusija, Kazachstanas. Ši Lietuvos atstovė taip pat aktyviai domėjosi Kaliningrado srities, Moldavijos problemomis.

Vytautas Landsbergis daugiausiai dėmesio skyrė ES ir Rusijos santykiams, įvykiams musulmoniškose šalyse Afganistane, Irane, Palestinoje.

Justui Vincui Paleckiui irgi buvo svarbūs ES ir Rusijos santykiai bei tokios ES politikos sritys kaip vyrų ir moterų lygybė ES, klimato kaita, šildymas ir aušinimas naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, kultūros paveldas Azerbaidžane ir t.t. Gerai, kad šio Lietuvos atstovo interesai yra įvairiapusiai, bet susidaro įspūdis, kad europarlamentarui trūksta nuoseklumo, šokinėjama nuo vienos temos prie kitos, per daug nesigilinant į esmę.

Apie visų Lietuvos europarlamentarų darbą daugiau galite sužinoti Europos Parlamento interneto svetainėje www.europarl.eu.int.

OMNI, 2006 02 27