Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Apie darbą

« Atgal

2005-10-04
EUROPOS SĄJUNGOS PINIGAI: 2006 M. BIUDŽETAS

ES pinigų skirstymo virtuvė
Europos Parlamentas dirba išsijuosęs: diskutuojama ir balsuojama dėl kitų - 2006 m. - Europos Sąjungos biudžeto. Kad būtų aišku, apie kokius pinigus kalbama, pasakysiu: ES piniginėje 2006 m. bus apie 120 milijardų eurų arba išvertus į litus - apie 414 milijardus litų. Šiuos pinigus Europos Parlamentas kartu su Ministrų taryba, kurią sudaro visų ES valstybių narių, taip pat ir Lietuvos finansų ministrai, ir paskirsto, sutardamas, kiek skirti žemės ūkiui, kiek mokslui, kiek ES sienų apsaugai, kiek paramos skirti kitoms valstybėms, kurios neįeina į ES ir t.t.

ES biudžetą sudaro keli lėšų šaltiniai, ir taisyklės yra tokios: į ES biudžetą moka visos ES valstybės narės, tačiau jos moka skirtingas pinigų sumas, apie 1 proc. bendrojo nacionalinio produkto, ir daugiausiai ginčų būna dėl to, kiek mokėti: ar 0,98, ar 1, ar 1,01 proc. Atrodytų, nedidelis skirtumas tos šimtosios procento dalys, bet jos sudaro kelis šimtus milijonų eurų, todėl ginčytis tikrai yra dėl ko.

Štai kaip dabar atrodo paskirstytas ES 2006 m. „pyragas", bet atkreipsiu dėmesį, kad ES biudžeto tvirtinimo procesas dar tik įpusėjo, taigi, ir paskirstymas, ir pats pyrago dydis dar keisis.


Europos Komisija dar prieš vasaros atostogas pateikė 2006 m. preliminarų biudžeto projektą Europos Parlamentui ir ES valstybių narių ministrams. Šių dviejų institucijų reakcija buvo skirtinga: Europos Parlamentas pareiškė, kad pinigų visiems svarbiems reikalams neužtenka, kad ES biudžetas aiškiai per mažas, o Ministrų taryba, šį pusmetį vadovaujama Didžiosios Britanijos finansų ministro Ivano Lewiso (Liuiso), nutarė atvirkščiai: biudžetas per didelis, ir kai kurias išlaidas sumažino, pareiškusi, kad lyginant su 2005 m., ES biudžetas padidėjo 4,88 procento, ir to gana.

Taigi, liepos mėnesį Taryba pasiūlė sumažinti 1,1 milijardo eurų asignavimus mokėjimams ir 478 milijonais eurų asignavimus įsipareigojimams palyginti su pavasarį Europos Komisijos pateiktu preliminariu biudžeto projektu. Kas gi vyksta dabar?

Laima Andrikienė - šešėlinė 2006 m. biudžeto pranešėja
Visą rugsėjo mėnesį Europos Parlamento nariai teikė pataisas 2006 m. ES biudžeto projektui: svarstymai vyko komitetuose, kiekvienas komitetas pateikė savo pasiūlymus. Pataisas ir papildymus biudžetui galėjo pateikti ir individualūs Europos Parlamento nariai. Lietuvos atstovė dr. Laima Andrikienė savo vardu įregistravo 17 pataisų biudžeto projektui, be to, ji įregistravo dar 36 biudžeto pataisas Europos liaudies partijos frakcijos vardu. Iš viso šiuo metu yra įregistruota 910 (!) pataisų, dėl kurių jau šią savaitę balsuos EP Biudžeto komitetas. Kiek vėliau bus balsuojama ir plenariniame posėdyje, bet balsavimui plenariniame posėdyje pateikiami tik bendrieji skaičiai bei tos pataisos, dėl kurių susitarti Biudžeto komitete nepavyko .

Čia taip pat reikėtų pažymėti, kad Lietuvos atstovė L.Andrikienė turi tikrai dideles galimybes formuojant ir tvirtinant 2006 m. biudžetą. Ji - šešėlinė biudžeto pranešėja, kuri kartu su pagrindiniu pranešėju, Socialistų atstovu Giovanni Pittella yra pagrindiniai Europos Parlamento nariai, nuo kurių susitarimo priklauso daugumos pataisų likimas: jos bus priimtos ar atmestos.

Ko siekiame?
L. Andrikienė ypatingą dėmesį skiria toms ES biudžeto lėšoms, biudžeto eilutėms, kurios svarbios Lietuvai ar Baltijos jūros regionui. Ši Lietuvos atstovė yra ir Baltijos Europos parlamentarų grupės, kurios tikslas - Baltijos jūros regiono problemas pakylėti į Europos Sąjungos darbotvarkės viršų, vicepirmininkė.

Taigi, L.Andrikienė pasiūlė 2006 metais iš ES biudžeto struktūriniams fondams, kurie yra svarbus ES sanglaudos politikos (socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimo tarp ES valstybių narių ir atskirų regionų) įgyvendinimo instrumentas, skirti bent 150 milijonų eurų daugiau, nei siūlo Taryba. Tiesa, lėšos, kurias 2006 m. iš ES struktūrinių fondų norėtų gauti valstybės narės, yra gerokai didesnės, valstybių poreikiai ir ES biudžeto galimybės skiriasi net 9 milijardais eurų, bet jei to neįmanoma pasiekti, tai jokiu būdu negalima leisti sumažinti Komisijos pasiūlytos sumos, mano Lietuvos atstovė.

Be to, L.Andrikienė pateikė pataisas, kurios numato didesnius asignavimus moksliniams tyrimams, universitetams, Lietuvos studentams svarbioms programoms: Socrates (pridėti 12 milijonų eurų), Erasmus Mundus (pridėti 3,99 milijonus eurų) ir pan.. Ji taip pat pateikė pataisas, kuriomis numatomi didesni asignavimai, numatomi mažoms ir vidutinėms įmonėms paremti, bendrai kalbant - Lisabonos strategijai įgyvendinti.

Šiame straipsnyje neįmanoma aptarti visų 53 L.Andrikienės vardu pateiktų pataisų, bet tarp jų atsirado vietos ir pataisai, kuria numatoma didesnė parama demokratijai Baltarusijoje remti (radijo, TV programų transliacijos iš užsienio, Europos humanitarinis universitetas, kuris atkurtas ir plėtoja veiklą Vilniuje). Dar vienas svarbus L.Andrikienės pasiūlymas - tai pataisa, kuria siūloma Europos Sąjungoje įsteigti naują - Gamtinių nelaimių fondą - ir jam 2006 m. skirti 12 milijonų eurų. Šio fondo tikslas būtų įgyvendinti prevencines priemones, kad potvynių, miškų gaisrų, kitų gamtinių nelaimių padaroma žala ES valstybių ekonomikoms būtų kuo mažesnė.

Kaip jau minėjau, ES 2006 m. biudžeto formavimo ir tvirtinimo procesas dar tik įpusėjo, bet akivaizdu, kad Europos Parlamentas, kuris yra viena iš dviejų svarbiausių ES biudžeto institucijų, dirba įtemptai, ir svarbiausia - Lietuva per savo atstovus daro šiam procesui reikšmingą poveikį.

Aldona Drėgvaitė
EP narės dr. Laimos Andrikienės padėjėja
Briuselis