Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Apie darbą

« Atgal

2005-09-02
Aistė Vasiliauskaitė: Mūsiškiai Europarlamente

Europos Parlamentas po vasaros atostogų šią savaitę vėl susirinko į Briuselį. Rugpjūtį baigėsi pirmieji šios kadencijos Europos Parlamento darbo metai. Jiems pasibaigus jau galime padaryti tam tikrus apibendrinimus ir išvadas, kaip Lietuva buvo atstovaujama šioje Europos Sąjungos institucijoje, kurios vaidmuo yra svarbus ne tik Europoje, bet visame pasaulyje.

Tarptautinių žodžių žodyne randame, kad žodis parlamentas yra kilęs iš prancūzų kalbos žodžio parler, kuris reiškia kalbėti. Neabejotinai vienas rodiklių, apibūdinančių parlamentarų darbo kokybę, yra jų kalbos, pasisakymai įvairiais klausimais diskusijose plenarinių posėdžių metu. Tad pažiūrėkime, kaip dažnai iš Europos

Europos Parlamentas po vasaros atostogų šią savaitę vėl susirinko į Briuselį. Rugpjūtį baigėsi pirmieji šios kadencijos Europos Parlamento darbo metai. Jiems pasibaigus jau galime padaryti tam tikrus apibendrinimus ir išvadas, kaip Lietuvai buvo atstovaujama šioje Europos Sąjungos institucijoje, kurios vaidmuo yra svarbus ne tik Europoje, bet visame pasaulyje.

Tarptautinių žodžių žodyne randame, kad žodis „parlamentas“ yra kilęs iš prancūzų kalbos žodžio „parler“, kuris reiškia „kalbėti“. Neabejotinai vienas rodiklių, apibūdinančių parlamentarų darbo kokybę, yra jų kalbos, pasisakymai įvairiais klausimais diskusijose per plenarinius posėdžius. Tad pažiūrėkime, kaip dažnai iš Europos Parlamento tribūnos buvo girdimas Lietuvos atstovo žodis, kokiomis temomis jie kalbėjo.

Pamatysime, kad Europos Parlamento nariai dažniausiai pasisako tomis temomis, kurios nagrinėjamos komitetuose, kuriuose jie dirba. Dar gali būti vienos minutės trukmės pasisakymai aktualiais klausimais arba labai trumpi pasisakymai po balsavimo, skirti išdėstyti balsavimo argumentus.

Po pirmųjų darbo metų Lietuvos europarlamentarų kalbų statistika atrodo taip:

Taigi per visus metus taip ir neprabilo Darbo partijos atstovai Arūnas Degutis ir Jolanta Dičkutė. Kitas šios partijos atstovas Šarūnas Birutis kalbėjo vos vieną kartą, kaip ir kitos šiandieninės valdančiosios koalicijos partnerės Valstiečių ir Naujosios demokratijos sąjungos atstovas Gintaras Didžiokas. Vos du kartus kalbėjo buvęs Lietuvos premjeras, Liberalų ir centro partijos atstovas Eugenijus Gentvilas.

Na, o daugiausiai per pirmuosius darbo metus - atitinkamai 18 ir 15  kartų - Europos Parlamente kalbėjo Vytautas Landsbergis ir Laima Andrikienė.

Kitas svarbus aspektas - apie ką Europos Parlamente kalba mūsų atstovai. V. Landsbergis dažniausiai pasisakė ES užsienio politikos ir saugumo klausimais, apie ES santykius su Rusija, apie padėtį Kaukaze, žmogaus teises pasaulyje. Iš 18 šio europarlamentaro pasisakymų net 10 buvo trumpi pasisakymai po balsavimų dėl balsavimo motyvų iri dėl nedidelių pakeitimų priimamuose tekstuose.

L. Andrikienė savo pasisakymuose daugiausiai dėmesio skyrė 2005 ir 2006 m. ES biudžeto klausimams, naujajai finansinei perspektyvai 2007-2013 m. ir ES užsienio politikos, santykių su Rusija, Kaliningrado srities klausimams. Ji taip pat pasisakė ES derybų su Turkija dėl jos narystės ES klausimu, dėl Romano Prodi vadovaujamos Europos Komisijos veiklos ataskaitos, žmogaus teisių klausimais. L. Andrikienė ne kartą kalbėjo dėl padėties Baltarusijoje, siūlė konkrečias priemones demokratijai Baltarusijoje plėtoti, dėl padėties Moldovoje ir Padniestrėje. Ji taip pat kalbėjo Liuksemburgo ir Jungtinės Karalystės pirmininkavimo ES klausimais.

M. Starkevičiūtės kalbose dominavo ekonomikos klausimai - ji pasisakė Europos pinigų politikos ir informavimo dėl euro įvedimo kampanijos, ES finansinės perspektyvos 2007-2013 m., finansų rinkų integracijos, ES viešųjų finansų, mokesčių, užimtumo, socialinės politikos klausimais.

Lietuvos poziciją aktualiu bulvių krakmolo kvotų padidinimo klausimu Europos Parlamente gynė Laima Andrikienė ir Gintaras Didžiokas, apie transeuropinių tinklų energetikoje plėtrą Baltijos regione, aktualią Lietuvai, pasisakė Šarūnas Birutis, svarbiais vidaus rinkos klausimais dėl Paslaugų direktyvos kalbėjo Danutė Budreikaitė.

Tačiau jei panagrinėtume kalbų turinį, ieškodami jose raktinio žodžio - Lietuva, tai Lietuvos vardą randame net aštuoniuose L. Andrikienės, keturiuose R. Pavilionio,  E. Gentvilo pasisakymuose.

Rinkėjams belieka patiems įvertinti, kaip mums, Lietuvai, atstovaujama Europos Parlamente.

Tiems, kurie domisi ir seka Lietuvos atstovų darbą Europos Parlamente, Lietuvos atstovų pasisakymus galima rasti Europos Parlamento svetainėje.


OMNI naujienos
"Lietuvos žinios", 2005 09 03
Respublika, 2005 09 03