Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pasisakymai

« Atgal

2004-02-01
UBI CONCORDIA, IBI VICTORIA

Dr.Laimos Andrikienės kalba jos apdovanojimo Baltijos Asamblėjos medaliu proga

Vilnius, 2003 m. lapkričio 29 d. (dr.Laimą Andrikienę atstovavo LTU Studentų atstovybės prezidentas Saulius Urbonavičius).

Gerbiami Baltijos Asamblėjos pirmininkai,

gerbiami Asamblėjos nariai,

ponios ir ponai!

esu Saulius Urbonavičius, Lietuvos teisės universiteto studentas, Universiteto studentų atstovybės prezidentas. Man garbė ir malonumas dalyvauti šiame iškilmingame Baltijos Asamblėjos sesijos posėdyje, kuriame Jūsų sprendimu pagerbiami buvę Baltijos Asamblėjos Lietuvos parlamentinių delegacijų vadovai.

Atstovauju Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje 1998-2000 m. vadovę, o dabar – Lietuvos teisės universiteto Valstybinio valdymo fakulteto dekanę dr.Laimą Andrikienę, kuri šiomis dienomis yra išvykusi į Manheimo universitetą Vokietijoje. Tarptautinis mokslininkų iš ES valstybių narių ir šalių kandidačių konsorciumas, kuriame dalyvauja mūsų fakulteto dekanė dr. Laima Andrikienė, pripažintas nugalėtoju konkurse ES Šeštojoje bendrojoje mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programoje, ir šiomis dienomis dr. Andrikienė dalyvauja tam skirtoje tarptautinėje konferencijoje Manheime. Esu įpareigotas jos vardu pasakyti keletą padėkos žodžių:

„Gerbiami Baltijos Asamblėjos nariai, kolegos,

Ubi concordia, ibi Victoria. Kur sutarimas – ten pergalė. Where is the unity, there is the victory. O lietuviai dar pasakytų: Vienybėje galybė.

Sena tiesa, išbandyta šimtmečių, labai svarbi mums, šiandieninės, postmodernios visuomenės nariams. Mums, kurių vertybių sistema labai skiriasi nuo Cicerono laikų visuomenės. Nepaisant to, sutarimo, kompromiso paieška ir siekimas yra ir pasilieka svarbus ne tik politikams, bet visiems visuomenės nariams, norintiems gyventi demokratiškoje šalyje. Šalyje, kur nėra vietos netolerancijai, kur yra svarbios ir gerbtinos visos nuomonės, kur visi yra lygūs prieš įstatymą ir nėra nė vieno aukščiau įstatymo.

Priimdama šį brangų – baltų vienybės - apdovanojimą, mintyse dalijuosi juo su tais, su kuriais kartu ne vienerius metus dirbome Baltijos Asamblėjoje. Su visais, kuriems Baltijos valstybių vienybė nebuvo tik skambus šūkis, ar dar blogiau – nepageidaujama realybė; arba forma be turinio; su tais, kurie ne tuščiais lozungais, o kasdieniu, kantriu, dažnai nepastebimu ir neįvertintu darbu užpildė tą formą prasmingu turiniu.

Šiuo apdovanojimu dalijuosi pirmiausiai su tais, kurių jau nebėra tarp mūsų, su Juriu Sinka, Latvijos delegacijos nariu, nenuilstančiu Baltijos Asamblėjos darbininku. Dalijuosi šiuo prasmingu apdovanojimu ir su tais, su kuriais siekėme sutarimo, dirbdami Baltijos Asamblėjoje: Latvijos delegacijos vadovu Romualdu Ražuku, Estijos delegacijų vadovais: Estijos prezidentu Arnoldu Riuiteliu, Trivimi Velliste, Tomu Allatalu, visais mūsų trijų valstybių parlamentinių delegacijų nariais.

Buvome labai skirtingi, atstovaujantys įvairias politines partijas, su labai nevienalyčiu politiniu ir gyvenimiškuoju patyrimu. Nepaisant to, kiekvieno susitikimo, sesijos, bendrų sesijų su Šiaurės valstybių parlamentarais metu siekėme sutarimo, ir jį pasiekėme.

Nuoširdžiai dėkodama Baltijos Asamblėjai už tokį aukštą mano kuklių pastangų ir indėlio puoselėjant ir plėtojant Baltijos valstybių vienybę įvertinimą, iš visos širdies linkiu, kad žodžiai, įrašyti Baltijos Asamblėjos medalyje, visiems, kurie tęs Baltijos Asamblėjos darbą, turėtų pačią aukščiausią prasmę.”