Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

L. Andrikienės straipsniai

« Atgal

2005-04-14
Kodėl Šiauliai tampa antisemitizmo centru?

Europos Parlamento narės dr.Laimos Andrikienės komentaras „Šiaulių kraštui"

Temą padiktavo radikalo Mindaugo Murzos vieši pareiškimai Šiaulių savivaldybės salėje apie tai, kad „žydija bus nustumta į istorijos šiukšlyną" ir kitos tautų nesantaiką propaguojančios tezės.

Ką jūs manote apie jau daugiau kaip dešimt metų Šiauliuose vis pasikartojančius antisemitinius murzininkų išpuolius? Ar tai vyksta dėl to, kad jų niekas nevaržo?

L.A.: Šiauliuose yra Mindaugas Murza, Kaune buvo Vytautas Šustauskas, Vilnius turi savų panašaus mąstymo veikėjų. Mindaugas Murza jau kelintą kartą stengsis juos suvienyti. mano požiūris yra aiškus: nepritariu tokiems pareiškimams ir veiksmams. Murzos mąstymo būdas, tokio turinio pareiškimai būdingi menkai išsilavinusiems, neišprususiems žmonės. Todėl kai Lietuvoje tvirtinama, kad pas mus per daug studentų, nebereikia tiek universitetų, neverta skirti daugiau pinigų moksliniams tyrimams ar mokykloms, kad geriau už tuos pinigus asfaltuoti kelius ir pan., vertėtų atkreipti valdžios dėmesį į mūsų aptariamus reiškinius. Neteko sutikti nė vieno intelektualo, kuris mąstytų kaip Mindaugas Murza ar mėtytųsi panašaus pobūdžio pareiškimais. Mano patarimas Mindaugui Murzai, jei jis kada nors norėtų tapti lyderiu, o taip pat ir jo jauniems draugams: jiems reikėtų pirmiausiai sėsti į universiteto suolą, baigti rimtesnius mokslus. Mokslas, studijos dar nė vienam nepakenkė, žinios leidžia pamatyti pasaulį gerokai įvairesnį, sudėtingesnį, suteikia įgūdžių analizuoti situaciją ir daryti objektyvesnes išvadas.

O gal Šiauliuose tokiems išsišokimams yra palanki terpė: daug skurstančių, neturinčių darbo ir lengvai populistų šūkiams pasiduodančių žmonių. O gal radikalų judėjimą inspiruoja tarptautinės neofašistinės struktūros?

L.A.: Argi bjaurūs pareiškimai žydų ar bet kurios kitos tautos adresu padės Šiauliuose sukurti naujas darbo vietas, pagerins šiauliečių gyvenimą?! Tikrai ne, greičiau atvirkščiai. Nemanau, kad tai yra tarptautinių neofašistinių organizacijų inspiruota veikla. Toks veikimas nėra naujas, tokių žmonių yra visose šalyse, bet platesnio visuomenės pritarimo jie nesulaukia. Manyčiau, kad Murza nutarė išnaudoti šį laikotarpį priminti apie save, nes Lietuvos visuomenė aktyviai svarsto žydų organizacijoms priklausiusio nekilnojamo turto grąžinimo klausimą. Tai sunkus, jautrus klausimas dar ir todėl, kad Lietuva iki šiolei laikėsi pozicijos grąžinti tik fiziniams asmenims priklausiusį turtą. Juk negrąžintas ir bažnyčios, ir kitų visuomeninių, politinių organizacijų turtas, tai kodėl išimtis turėtų būti daroma tik vienos Lietuvoje gyvenančios tautos organizacijų turtui?!

Kuo tokie išpuoliai gresia miestui ir valstybei ir kaip reikėtų su tuo kovoti?

L.A.: Neabejoju dėl to, kad toks veikimas yra labai nepalankus, žalingas Lietuvai. Apskritai demokratinei visuomenei nepriimtinas veikimas prieš bet kurią tautą ar religiją. Juk ir mums nepriimtina, kai kas nors vadina lietuvių tautą žydšaudžių tauta, nes taip nėra. Dabar Rusija naikina čečėnų tautą, kažkada visų tautų tėvas Stalinas buvo paskelbęs karą ir naikino ištisas tautas. Ko mes, 21 amžiaus žmonės, esame verti, jei nieko neišmokome iš praeities pamokų?! Kai ko, beje, galėtume ir turėtume iš žydų pasimokyti...