Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

L. Andrikienės straipsniai

« Atgal

2007-03-22
AR SUDERINAMI MIRTIES BAUSMĖ IR TEISĖ Į GYVYBĘ?

Dr. Laima Andrikienė
Briuselis, 2007 03 21

Europa vėl ūžia dėl mirties bausmės panaikinimo visame pasaulyje. Iniciatyvos autoriai - Italijos Atstovų rūmai ir šios šalies vyriausybė bei joms pritarianti ES Taryba, Europos Komisija ir Europos Taryba. Stimulu tapo mirties bausmės įvykdymas buvusiam Irako diktatoriui Sadamui Huseinui, bausmės įvykdymo būdas (pakariant) ir po visą pasaulį išplatinti  egzekucijos vaizdai. Ir vėl pasaulis sprendžia dilemą: ar suderinami mirties bausmė ir prigimtinė žmogaus teisė į gyvybę?

Europos Parlamentas susirūpinęs: kiekvienais metais pasaulyje mirtimi nubaudžiama tūkstančiai žmonių
Europos Parlamentas vasario 1 d. absoliučia balsų dauguma priėmė rezoliuciją (591 - už, 45 - prieš, 31 susilaikė), kurioje sakoma, kad „mirties bausmė yra žiaurus ir nežmoniškas bausmės būdas, pažeidžiantis teisę į gyvybę", todėl jos panaikinimas yra viena pagrindinių ES vertybių bei reikalavimų narystės Europos Sąjungoje siekiančioms šalims.
...O vasario 13 d. Los Andželo prisiekusiųjų teismas pripažino kaltais ir mirties bausme nubaudė Lietuvos pilietį Jurijų Kadamovą bei jo bendrininką, Rusijos pilietį Jurijų Michelį. Pasak žiniasklaidos, jie pripažinti kaltais mažiausiai dėl penkių žmonių mirties, kuriuos jie pagrobdavo ir nužudydavo. Tai pirmasis mirties nuosprendis Los Andžele po 57 metų pertraukos. Tarp gaujos narių yra ir dar vienas Lietuvos pilietis A.Markovskis ... 
...Europos Parlamento rezoliucijos atsiradimą paskatino buvusiam Irako prezidentui, diktatoriui Sadamui Huseinui 2006 m. gruodžio 30 d. įvykdyta mirties bausmė pakariant, o kai kurie egzekucijos liudytojai, prisaikdinti nepasakoti, nefotografuoti, nefilmuoti ir pan., atrodo, pasistengė padaryti priešingai. Todėl viso pasaulio žiniasklaidą apskriejo bausmės įvykdymo nuotraukos ir vaizdo įrašai. Po viso to galima ironizuoti, jog pasaulyje nutinka ir taip, kad diktatoriai pasitarnauja demokratijos plėtrai ir žmogaus teisių apsaugai, ir naujausias to pavyzdys - šis, pastarasis, kai Sadamo Huseino mirtis pasitarnavo tam, kad pasaulis vėl sugrįžtų prie mirties bausmės panaikinimo ar ilgalaikio jos moratoriumo (sustabdymo) klausimo sprendimo.
Minėtoje rezoliucijoje sakoma, kad „Europos Parlamentas yra giliai susirūpinęs dėl to, kad dar ir šiuo metu kelių dešimčių pasaulio šalių teisės aktuose numatyta arba vėl sugrąžinta mirties bausmė, ir dėl to kiekvienais metais mirtimi nubaudžiama keli tūkstančiai žmonių". Šiuo metu pasaulyje mirties bausmė tebėra įteisinta 68 valstybėse, ir, pavyzdžiui, Kinijoje jų kasmet įvykdoma beveik tiek, kiek visame likusiame pasaulyje kartu sudėjus.  Priminsiu, kad 128 pasaulio valstybėse mirties bausmės nėra, tame tarpe ir Lietuvoje.
Europos Parlamente renkami parašai ir po mirties bausmės moratoriumą palaikančia deklaracija, kurioje siūloma paremti Italijos prašymą vėl apsvarstyti mirties bausmės klausimą dabartinėje Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje, ir ES vardu (taip, kad būtų atstovaujama ES valstybėms narėms) pateikti pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl visuotinio mirties bausmės vykdymo moratoriumo siekiant ją visiškai panaikinti. Taip pat Europos Komisija, Taryba ir valstybės narės raginamos siekti, kad Jungtinių Tautų valstybės narės paremtų šią rezoliuciją, ir padaryti viską, kad dabartinėje JT Generalinėje Asamblėjoje būtų kuo greičiau balsuojama šiuo klausimu ir jam pritarta. Aš jau esu pasirašiusi šią deklaraciją, ir ji taps oficialia Europos Parlamento deklaracija, kai ją pasirašys daugiau nei pusė EP narių (393 iš dabar esančių 785).
...Man labai įdomu, kaip Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje elgsis Kinija ir JAV, kuriose mirties bausmė vykdoma: jos bus sąjungininkės ir kartu balsuos prieš, ar vis dėlto kuri nors iš jų ryšis radikaliai, rimtai savo politikos peržiūrai ir bent jau mirties bausmės moratoriumui, kuris ateityje galėtų atvesti prie visiško mirties bausmės panaikinimo. Ypač JAV, kuri dažnai kritikuoja ir taiko sankcijas Kinijos Liaudies respublikai dėl žmogaus teisių pažeidimų toje šalyje...

ES siekia būti avangarde siekiant visuotinio mirties bausmės panaikinimo
Dar 1998 m. ES nusprendė dirbti kartu su tarptautinėmis organizacijomis siekiant, kad būtų patvirtintas visuotinis mirties bausmės moratoriumas, ir kad ilgainiui ši bausmė būtų panaikinta, o 2007 m. sausio 9 d. Italijos vyriausybė ir Europos Taryba nusprendė šiuo klausimu veikti kartu ir paragino Europos Sąjungai pirmininkaujančią Vokietiją nedelsiant perduoti rezoliuciją dėl mirties bausmės moratoriumo JT Generalinei Asamblėjai.
Taigi, Europa sujudusi dėl mirties bausmės panaikinimo. Ir ne tik Europa: šis klausimas jautrus ir kituose kontinentuose: Liberijoje, Meksikoje, Filipinuose ir Moldovoje pastaraisiais metais buvo visiškai panaikinta mirties bausmė, o Peru kongresas atmetė teisės akto projektą dėl mirties bausmės už teroristinius nusikaltimus įtraukimo į teisės aktus.
Šis klausimas - tikrai nenaujas, tarptautinė bendrija, spręsdama gyvybės apsaugos problemą ir su ja susijusį mirties bausmės klausimą, nuėjo ilgą ir sudėtingą kelią. Veikiant humanistinėms idėjoms kai kuriose valstybėse jau 19 a. pabaigoje - 20 a. pradžioje buvo pradėta naikinti mirties bausmę, o tarptautiniai susitarimai dėl mirties bausmės ribojimo ir galutinio atsisakymo buvo pradėti rengti po Antrojo pasaulinio karo. Visuotinė žmogaus teisių deklaracija buvo priimta Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 1948 m. gruodžio 10 d., ir jos 3 straipsnyje teigiama, kad kiekvienas žmogus turi teisę į gyvybę, laisvę ir asmens neliečiamybę.
Taigi, teisė į gyvybę yra neatimama kiekvieno žmogaus teisė, ir ši teisė saugoma įstatymo.

Diskusijos Lietuvoje
1998 m. pabaigoje LR Konstitucinis teismas nagrinėjo ir priėmė nutarimą dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nustatytos sankcijos, numatančios, kad asmuo gali būti baudžiamas mirties bausme, atitikimo LR Konstitucijai. Konstitucinis teismas nusprendė, kad minėta sankcija prieštarauja Konstitucijai, ir Lietuvoje mirties bausmė buvo panaikinta. Tuometinis Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas A.J. Bačkis Konstituciniam teismui pareiškė labai aiškią poziciją, kad mirties bausmės panaikinimu būtų išreikšta pagarba kiekvieno žmogaus gyvybei, be to, mirties bausmės panaikinimas būtų ženklas, kad nenorima atimti gyvybės už gyvybę, kad galima pasiūlyti humaniškesnių priemonių nusikalstamumui sustabdyti. Teisme buvo įrodinėjama, kad mirties bausmės buvimas ar nebuvimas mažai teturi įtakos nusikalstamumo lygiui šalyje, o kaltininkas, darydamas nusikaltimą, dažniausiai negalvoja apie bausmę. Tyrimai įrodo, kad negalima teigti,  jog mirties bausmės buvimas sulaiko nuo nusikaltimų (čia galima būtų prisiminti ir mano paminėtą neseniai JAV nuteisto Lietuvos piliečio atvejį).
Tačiau su šiuo LR Konstitucinio teismo sprendimu neišnyko vis dar visuomenėje, taip pat ir mūsų, Lietuvos,  gaji nuostata: mirties bausmė reikalinga, žmonės turi gyventi baimėje, bijoti atpildo už padarytus nusikaltimus, ir neva jei mirties bausmė bus, tai ir žiaurių nusikaltimų bus mažiau. Kiekvieną kartą, kai Lietuvoje įvykdomas ypač žiaurus nusikaltimas, prie šios temos vėl sugrįžtama. Namuose, kompanijose apie tai vis dar kalbama, kritikuojama valdžia, kuri nesiima ryžtingų priemonių (reikia suprasti, griežtų, daug griežtesnių nei iki šiolei) piliečių saugumui garantuoti.

Ar tikrai piktas Dievas yra miręs?
...Kai Europos Parlamente balsavome dėl kreipimosi, kad visame pasaulyje besąlygiškai būtų paskelbtas moratoriumas mirties bausmei, o ateityje visai jos atsisakyta, galvojau: ką man pasakytų Lietuvos piliečiai, bent dauguma jų, kaip jie balsuotų? Kaip balsuotų gyvenantys tose vietose, kur neseniai buvo įvykdyti šiurpūs nusikaltimai, ar tų vietovių gyventojai keltų ranką už mirties bausmės panaikinimą visame pasaulyje? Jau nekalbu apie aukų motinas, tėvus, vaikus, šeimų narius, gimines...
Aš balsavau už mirties bausmės panaikinimą, nes manau, kad smurto smurtu neįveiksi. Ir mirties bausme potencialių nusikaltėlių neišgąsdinsi. Ir negalime gyventi remdamiesi principu - kraujas už kraują ar dantis už dantį. Juk nė vienas nenorime gyventi baimės visuomenėje, visi norime gyventi apsupti meilės. Ir jei, kaip rašė kunigas Antanas Saulaitis SJ, piktas Dievas yra miręs, ir Dievas yra meilė, tai turime sugebėti geresnę visuomenę kurti netaikydami mirties bausmės, tokiu būdu vienus nubausdami ir atimdami teisę į gyvybę, o kitus tokiais metodais siekdami įbauginti. Šiandieninis pasaulis, taip pat ir Lietuva turi rasti efektyvesnius būdus apsiginti nuo potencialių nusikaltėlių.

Lietuvos žinios, 2007 03 26
Alytaus naujienos, 2007 03 27
www.bernardinai.lt, 2007 03 27