Europos Parlamento narės
dr. Laimos Andrikienės biuras
Šv. Ignoto g. 1, 01120 Vilnius
Tel. (5) 212 23 60
El.paštas info@laimaandrikiene.lt

Pranešimai spaudai

« Atgal

2006-02-03
Dr. Laima Andrikienė: Europos Parlamente formuojasi naujųjų ES valstybių narių aljansas dėl Paslaugų direktyvos

Europos Parlamento
ELP-ED grupės spaudos tarnybos pranešimas
2006 02 03

Europos Parlamento narė dr. Laima Andrikienė šią savaitę Europos Parlamento Europos liaudies partijos - Europos demokratų frakcijai pateikė dvidešimt dvi Lietuvos poziciją atspindinčias pataisas Paslaugų direktyvos projektui, dėl kurios Europos Parlamentas balsuos vasario 16 dieną.

 „Paslaugų direktyva numato palengvinimą verslui, teikiant paslaugas per sieną, nes įgyvendina Europos Bendrijų Steigimo sutarties 49 straipsnį - laisvę teikti paslaugas. Jos tikslas - nustatyti bendruosius paslaugų sektoriaus ES reglamentavimo principus, užtikrinant paslaugų teikėjų įsisteigimo laisvę ir laisvę teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje, sumažinti administracinių procedūrų naštą verslui", - sakė europarlamentarė.

Europos Sąjungoje apie 70 proc. bendrojo vidaus produkto sukuriama paslaugų sektoriuje, jame dirba apie 68 procentai dirbančiųjų, šiame sektoriuje steigiama daugiausiai naujų įmonių, tačiau paslaugų dalis prekyboje tarp pačių ES valstybių narių tesudaro  20 proc., tai rodo, kad yra neišnaudojami ES vidaus rinkos privalumai.

Pasak L. Andrikienės, jos pateiktos pataisos visiškai ir pilnai atspindi Lietuvos poziciją šiuo svarbiu klausimu, kurią iki šiol ministrų lygyje gynė ir atstovavo Lietuvos Ūkio ministerija.

„Europos Parlamente, taip pat ir didžiausioje jo Europos liaudies partijos - Europos demokratų frakcijoje, formuojasi naujųjų ES valstybių narių parlamentarų aljansas, kuris gins naujosioms ES narėms, taip pat ir Lietuvai  priimtinas pozicijas, esu įsitikinusi, kad mano pateiktos pataisos pozityviai prisidės siekiant bendro tikslo, t.y. kad Paslaugų direktyva suteiktų naujas galimybes ES vidaus rinkoje Lietuvos bendrovėms, dirbančioms paslaugų sektoriuje", - pažymėjo Laima Andrikienė.

Daugiau informacijos:

Ž.Didžgalvienė, tel.: 00 32 475751627